Individuele begeleiding voor alle leeftijden en begeleiding voor het gehele gezin

Hulpaanbod van: Active4you

Vooraf worden in overleg doelen opgesteld waarop de begeleiding wordt gericht. Samen wordt een plan van aanpak gemaakt om deze doelen te bereiken, waarna de begeleiding desgewenst afgeschaald kan worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse methodieken. 

Contactpersoon

Meer informatie

Registraties en keurmerken
  • SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd)
Door wie?

Door gespecialiseerde begeleiders. Voor de begeleiding van de doelgroep kind & jeugd werkt Active4you met begeleiders welke geregistreerd staan in het kwaliteitsregister SKJ. 

Alle begeleiders beschikken over een relevante afgeronde opleiding en veelal diverse jaren werkervaring. Buiten de opleiding volgen de diverse begeleiders regelmatig cursussen en workshops gericht op relevante methodieken. 

Zorgzwaarte
  • matige ondersteuning
  • zware of complexe ondersteuning
Beoogd eindresultaat

In overleg worden doelen opgesteld, waarmee middels praktische begeleiding wordt gestreefd om deze doelen te bereiken. 

Duur

Afhankelijk van de doelen, de intensiviteit van de begeleiding en de eventuele randvoorwaarden. 

In de thuissituatie van de client of indien niet mogelijk op de locatie van aanbieder. 

Op welke dagen en tijden?

In de thuissituatie van de client of indien niet mogelijk op de locatie van aanbieder. 

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Huisarts, jeugdarts of specialist
  • Jeugdwet
  • Wijkteam of CJG
  • Wmo
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
Aanmelding en vervolgprocedure

Indien interesse is in begeleiding vanuit Active4you kan men aangemeld worden op diverse manieren:

- Telefonisch

- Per mail

- Via het gegevensknooppunt

Na de aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. 

Kosten

Wordt vergoed vanuit de WMO, Jeugdwet, WLz of middels PGB

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)
  • Ja, prijsindicatie: In overleg
Eigen bijdrage

NVT

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Gezinscoaching
Vergelijk hulpaanbod