Hulpaanbod van: Ambulante Thuiszorg

Hulp bij het huishouden

Meer informatie

Soort hulp in het huishouden
 • HH 1: Hulp bij het huishouden
Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
 • Nee
 • Wmo
 • Wet Langdurige zorg (Wlz)
 • Zorgverzekeraar (wijkverpleging)
Inkoop middels PGB mogelijk?
 • Nee: Wij leveren geen PGB.
Op welke dagen en tijden?

Maandag tot en met Zondag

Is er een vaste hulp in de huishouding?
 • Ja, er is één vast persoon: Ja, wij werken met 1 vast persoon
Aanmelding en vervolgprocedure

Iedere nieuwe client wordt door middel van een huisbezoek gekoppeld aan de juiste vaste medewerker

Doelgroep-toelichting

Iedereen is welkom.

Regels voor het afzeggen van een afspraak

48 uur van te voren.

Opzegtermijn bij overstap naar een andere organisatie
 • tot 1 maand van tevoren: 1 maand
Klachtenprocedure en hoe te melden

Op onze website kunt u een melding of ene klacht indienen

Kosten huishoudelijke hulp

Wij leveren alleen Zorg in Natura, dwz we worden door de gemeente betaald en u als cliënt betaald een eigen bijdrage.

Kosten bij inzet PGB (per uur)
 • Niet mogelijk: Wij leveren geen PGB
Kosten intakegesprek
 • Er zijn geen kosten aan verbonden: Geen kosten
Reiskosten
 • Nee: Nvt
Eigen bijdrage

Bepaald door de overheid.

Privacy

Ambulante Thuiszorg voldoet aan alle vigerende wet en regelgeving. Ook die omtrent privacy

Bijzonderheden

Geen bijzonderheden

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Hulp bij het huishouden
Vergelijk hulpaanbod