Hulpaanbod van: William Schrikker Gezinsvormen

William Schrikker Gezinsvormen zet zich in voor het zo normaal mogelijk opgroeien van kinderen. Daarom wordt onze hulp thuis of dichtbij huis aangeboden, zo vroeg en zo licht mogelijk als de situatie toelaat, zodat kinderen de veiligheid en warmte van het gezin kunnen (blijven) ervaren. Wij zijn de landelijke specialist in pleegzorg en gezinshuiszorg voor kinderen met een beperking of kinderen van ouders met een beperking. Deze expertise zetten wij ook preventief in voor opvoedondersteuning aan LVB ouders.

Pleegzorg: Als kinderen om wat voor reden dan ook, tijdelijk of langdurig, niet thuis kunnen wonen, bieden wij opvang in een pleeggezin. Wij zoeken een passend pleeggezin voor het kind en begeleiden onze pleegouders om zo goed mogelijk voor hun pleegkind te zorgen.

Opvoedondersteuning: Om onze expertise op het vlak van licht verstandelijke beperking en gezinsbegeleiding preventief in te zetten, ontwikkelen we ook opvoedondersteuning aan gezinnen waar een licht verstandelijke beperking het welzijn van gezinsleden beperkt en/of bedreigt. Daarnaast zetten we in op preventie door nauw samen te werken met organisaties die ouders informele steun bieden.

Gezinshuiszorg: Als de problematiek van een kind te complex is voor opvang in een pleeggezin, of als residentiële zorg niet (meer) nodig is, dan bieden we kleinschalige opvang in de vorm van een gezinshuis. Met een gezinshuis combineren we de warmte van een gezinssituatie met de professionele begeleiding van jeugdigen. Wij investeren in de ontwikkeling van gezinshuizen voor kinderen met LVB problematiek, waarbij de kwaliteit van zorg gegarandeerd en middelen doelmatig benut worden.

Contactpersoon

Meer informatie

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Huisarts, jeugdarts of specialist
  • Jeugdwet
  • Wijkteam of CJG
  • Wmo
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
  • Zorgverzekeraar
  • Zorgverzekeraar (wijkverpleging)
Duur van de opname in het pleeggezin

William Schrikker Gezinsvormen biedt verschillende vormen van pleegzorg. Van crisisplaatsingen en deeltijd- tot langdurige pleegzorg.

Rechten en betrokkenheid van direct betrokkenen

Dit is afhankelijk van de situatie. Uitgangspunt is altijd dat het pleegkind goed in contact blijft met de biologische ouder(s) en dat zij worden meegenomen in afspraken en regelingen die met de pleegouders worden gemaakt.

Aanvragen en vervolgprocedure

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Instroom & Bemiddeling via 088-526 00 00

Doelgroepen

Jongeren met een licht verstandelijke beperking, Kinderen met een licht verstandelijke beperking, Volwassenen met een licht verstandelijke beperking

Doelgroep-toelichting

Wij zijn de landelijke specialist in pleegzorg en gezinshuiszorg voor kinderen met een beperking of kinderen van ouders met een beperking. Deze expertise zetten wij ook preventief in voor opvoedondersteuning aan LVB ouders.

Kosten

Afhankelijk van variant

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Pleegzorg
Vergelijk hulpaanbod