Een woonzorgcentrum of verpleeghuis biedt uitkomst als thuis blijven wonen niet meer lukt. Hier zijn verzorging en verpleging altijd in de buurt.

Verzorging overdag

Als u op leeftijd bent, bent u misschien geholpen met dagverzorging of dagbehandeling in een zorgcentrum. U gaat dan enkele dagdelen per week naar het zorgcentrum. U kunt meedoen aan activiteiten en u krijgt de zorg die u nodig heeft.

Woonzorgcentrum

Heeft u dagelijks veel zorg nodig? Dan kunt u in het woonzorgcentrum (ook wel: verzorgingshuis) gaan wonen. Wonen, verpleging en verzorging zitten dan in één pakket aan zorg, die wordt betaald via de Wet langdurige zorg. Om hiervoor in aanmerking te komen, kunt u een indicatie aanvragen bij het CIZ.

Woonzorgcentra bieden veel verschillende diensten: verpleging, verzorging, begeleiding, hulp bij het huishouden, thuiszorg, sociale activiteiten, personenalarmering, maaltijdservice, enzovoort. U kunt ook van deze diensten gebruik maken als u buiten het woonzorgcentrum woont.

Het kan ook zijn dat u een appartement huurt in het woonzorgcentrum, maar met een scheiding van wonen en zorg. U betaalt zelf de huur van de woning. De medische zorg wordt geregeld via de huisarts. De zorg wordt vergoed via de zorgverzekeraar en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Verpleeghuis of verpleegafdeling

Als u intensieve verpleegkundige zorg nodig heeft, kunt u opgenomen worden in een verpleeghuis. Er zijn ook woonzorgcentra met een verpleegafdeling. In zo'n zorginstelling is 24 uur per dag verpleegkundige zorg aanwezig. Wonen, verpleging en verzorging zitten dan in één pakket aan zorg, die wordt betaald via de Wet langdurige zorg. Om hiervoor in aanmerking te komen kunt u een indicatie aanvragen bij het CIZ.

Korte opname

Een korte opname is mogelijk als u om medische redenen (nog) niet thuis kunt zijn. Omdat u bijvoorbeeld net uit het ziekenhuis komt. Of wanneer de zorg thuis even niet meer gaat. Dit heet eerstelijns verblijf.

U kunt dan korte tijd in een verzorgingshuis of verpleeghuis worden verzorgd en verpleegd. Uw huisarts bepaalt of dit nodig is. Komt u net uit het ziekenhuis of uit de revalidatie, dan kan de behandelend arts dit bepalen. Eerstelijns verblijf zit in het basispakket van de zorgverzekering. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

Speciale woonvormen

Heeft u een lichamelijke beperking, maar lukt het nog wel om (met wat hulp) zelfstandig te wonen? Dan zijn er misschien andere woonvormen die geschikt zijn voor u. Bijvoorbeeld wonen in een fokuswoning. Daar is alle zorg en hulp beschikbaar die u nodig heeft.

Organisaties

Woonzorgcentrum of verzorgingshuis

Cicero Zorggroep - Dagvoorziening wijksteunpunt...

 0900-50 09 500 cicerozorggroep.nlOranjeplein 106333BDSchimmert

Cicero Zorggroep - Dagvoorziening wijksteunpunt...

 0900-50 09 500 cicerozorggroep.nlDe Beemden 196365BLSchinnen

Cicero Zorggroep - Zorgcentrum Elvira-Leontine

 0900-50 09 500 cicerozorggroep.nlDe Gyselaar 106436AXAmstenrade

Verpleeghuis

Cicero Zorggroep - Dagvoorziening Aan de Bleek

 0900-50 09 500 cicerozorggroep.nlA ge Water 16451CBSchinveld

Cicero Zorggroep - Dagvoorziening wijksteunpunt...

 0900-50 09 500 cicerozorggroep.nlOranjeplein 106333BDSchimmert

Cicero Zorggroep - Dagvoorziening wijksteunpunt...

 0900-50 09 500 cicerozorggroep.nlDe Beemden 196365BLSchinnen

Vergelijk hulpaanbod