Vrijwilligers mogen een vergoeding krijgen voor hun werk. Tot een bepaald bedrag is deze vergoeding belastingvrij. Een vrijwilligersverzekering is een verzekering die de gemeente afsluit voor vrijwilligers die in de gemeente wonen.

Vrijwilligersvergoeding

Als vrijwilliger mag u een kleine vrijwilligersvergoeding ontvangen voor uw werk. Bijvoorbeeld voor de reiskosten die u maakt. Maar het mag ook een vergoeding zijn voor uw inzet. Er gelden wel maximumbedragen: komt u boven dit bedrag uit, dat moet u er belasting over betalen. Op de website van de Belastingdienst kunt u meer lezen over vrijwilligersvergoedingen.

Heeft u een bijstandsuitkering en bent u jonger dan 27 jaar, dan kan het zijn dat er voor u andere regels gelden voor de onkostenvergoeding. Heeft u een uitkering, dan is het altijd verstandig om bij de uitkeringsinstantie te informeren welke regels precies voor u gelden voor de vrijwilligersvergoeding.

Vrijwilligersverzekering

De gemeente Beekdaelen heeft een vrijwilligersverzekering afgesloten. Dit is de VNG Vrijwilligersverzekering (Centraal Beheer). Als iemand schade of letsel veroorzaakt óf oploopt tijdens vrijwilligerswerk, kan het zijn dat de verzekering van de gemeente hiervoor dekking biedt.

U kunt de meeste informatie over de verzekering vinden op de website van Centraal Beheer: https://www.centraalbeheer.nl/zakelijk/bedrijfsverzekeringen/vrijwilligersverzekering en https://www.centraalbeheer.nl/zakelijk/bedrijfsverzekeringen/vrijwilligersverzekering/voorwaarden

Er is schade. En wat dan?

In 5 stappen ziet u hoe schades gemeld en afgehandeld worden:

Stap1: Verzekeringscheck

Een vrijwilliger checkt eerst of hij de schade kan melden op een eigen verzekering of op een verzekering van de organisatie.

  • Kan dat? Dan meldt hij de schade bij die verzekeraar.
  • Kan dat niet? Dan meldt de vrijwilliger de schade bij de gemeente met een digitaal schademeldingsformulier. Dit formulier kunt u hier downloaden (DOCX, 52,3 kB).

Let op: Schade in de vorm van letsel door een ongeval kan direct bij de gemeente gemeld worden! De vrijwilliger meldt schade/letsel direct met het digitale schadeformulier bij de gemeente. De schadeafhandeling gebeurt vanaf dat moment zoals beschreven vanaf stap 4. Raakt een vrijwilliger door een ongeval arbeidsongeschikt, blijvend invalide of overlijdt hij? Dan keert de Ongevallenverzekering eenmalig een bedrag uit. De gemeente heeft bij het regelen van de VNG Vrijwilligersverzekering aangegeven welk bedrag dat bij overlijden moet zijn.

Stap 2: Vrijwilliger downloadt formulier

De vrijwilliger downloadt hier (DOCX, 52,3 kB) het formulier om de schade te melden en stuurt het ingevulde formulier naar zijn gemeente: gemeente@beekdaelen.nl.

Stap 3: Gemeente meldt schade

De gemeente meldt de schade digitaal bij Centraal Beheer.

Stap 4: Schadebehandeling

Een schadebehandelaar van Centraal Beheer neemt de schade in behandeling.

  1. Na de melding neemt de schadebehandelaar rechtstreeks contact op met de vrijwilliger of de organisatie.
  2. De schadebehandelaar regelt de schade rechtstreeks met de benadeelde.
  3. Is er twijfel of Centraal Beheer de schade moet afhandelen?
    Dan overlegt de schadebehandelaar altijd met de vrijwilliger of de organisatie.

Stap 5: Afhandeling schade

Als de schade met de benadeelde is afgehandeld, informeert Centraal Beheer:

  • degene die de schade gemeld heeft, als dat iemand anders is dan degene die de schade had;
  • de gemeente; omdat zij de VNG Vrijwilligersverzekering gesloten heeft en de schade op die verzekering is afgehandeld.

 

Vergelijk hulpaanbod