Houd Beekdaelen Schoon

Helaas hebben we ook in ons mooie Beekdaelen te maken met zwerfafval. Een deel ervan wordt opgeruimd door de gemeente. Maar Beekdaelen is zo uitgestrekt en heeft zo veel bos, weiden en bermen, dat het voor de gemeente onmogelijk is om alle zwerfafval te vinden en op te ruimen. Hulp van inwoners is dan ook van harte welkom en waarderen we zeer. We ondersteunen inwoners die willen helpen met hesjes, prikkers, vuilzakken, handschoenen én een vrijwilligersverzekering.

Houd Beekdaelen Schoon

Er bestaan er binnen Beekdaelen al enkele burgerinitiatieven, die regelmatig helpen om het zwerfaval in de directe, eigen leefomgeving op te ruimen. Zoals bijvoorbeeld in Hulsberg en in Thull.

Met ‘Houd Beekdaelen Schoon’ willen we dit graag uitbreiden over alle dorpen en gehuchten.

Doet u ook mee?

  • Alle beetjes helpen! Maakt u dagelijks of regelmatig een wandeling, bijvoorbeeld met uw hond? Raap het zwerfafval dat u tegenkomt dan op en gooi het thuis in de container.
  • Sluit u aan bij een bestaand initiatief van inwoners in uw dorp, die regelmatig samen zwerfafval opruimen.
  • Bestaat in uw dorp nog geen initiatief maar kent u wel meerdere buurtgenoten die dit graag zouden willen? Zet dan een eigen initiatief op. U bepaalt zelf hoe vaak u een opruimactie organiseert en wanneer.
  • U kunt er ook voor kiezen om mee te doen tijdens World Cleanup Day én de landelijke opschoondag van Nederland Schoon op zaterdag 20 maart 2021 (door Corona in aangepaste vorm).

Hulp bij het opzetten van een eigen opruimactie

Jos Lemans en Peter Erkens van de groep ‘Houd Hulsberg schoon’ vertellen u graag hoe ze de opruimacties in Hulsberg regelen, hoeveel tijd het kost, waar u op moet letten en hoe u het benodigde materiaal regelt met de gemeente. Stuur een e-mail naar houdbeekdaelenschoon@beekdaelen.nl met uw naam, woonplaats en telefoonnummer, en wij sturen uw e-mail aan hen door. Jos of Peter neemt vervolgens contact met u op.

Lees de ervaringen met de opruimacties in Hulsberg en in Thull.

De gemeente ondersteunt met materiaal

Heeft u voldoende buurtgenoten gemobiliseerd en heeft u een datum voor de opruimactie geprikt? Stuur dan tijdig (uiterlijk 3 á 4 weken voor de opruimactie) een e-mail naar houdbeekdaelenschoon@beekdaelen.nl. U ontvangt dan de contactgegevens van onze rayonopzichter in uw buurt. Bij hem bestelt u vervolgens het benodigde materiaal (prikkers, hesjes, vuilniszakken e.d.) en maakt u afspraken over levering van de materialen en het ophalen van het verzamelde afval.

Vrijwilligersverzekering

Gaat u op pad om zwerfafval op te ruimen, dan is het belangrijk dat u een hesje aantrekt. Zo bent u zichtbaar en verzekerd via de vrijwilligersverzekering van de gemeente. Meer over de vrijwilligersverzekering.

Vergelijk hulpaanbod