Als u niet goed kunt lopen, is het fijn als u dicht bij huis kunt parkeren. Of op een handige plek bij uw werk of bij de supermarkt. Daarom zijn er speciale parkeerplekken voor gehandicapten. Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u daar parkeren.

Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Er zijn 2 soorten parkeerkaarten voor gehandicapten.

  • De bestuurderskaart
  • De passagierskaart

Beide parkeerkaarten kunt u aanvragen bij de gemeente. U kunt ook een gecombineerde bestuurders- en passagierskaart ontvangen. Om in aanmerking te komen is er meestal eerst een medisch advies nodig. De gemeente bepaalt uiteindelijk of u een gehandicaptenparkeerkaart krijgt.

U kunt contact opnemen met de afdeling Sociaal van de gemeente Beekdaelen voor het toesturen van een aanvraagformulier.

De kosten voor de aanvraag verschillen per gemeente. De legeskosten in Beekdaelen worden jaarlijks geindexeerd en zijn in 2020; € 117,20 voor een eerste aanvraag of wijziging en € 56,55 voor een verlenging/herbeoordeling. Als uw aanvraag wordt afgewezen krijgt u de legeskosten niet terug.

Bestuurderskaart

U kunt een bestuurderskaart aanvragen bij de gemeente als u ten minste een half jaar een aantoonbare loopbeperking heeft en niet meer dan 100 meter kunt lopen met hulpmiddelen, zoals krukken of een stok.

Passagierskaart

De passagierskaart is er voor als u met anderen meerijdt. U kunt de passagierskaart aanvragen bij de gemeente als u:

  • ten minste een half jaar een aantoonbare loopbeperking heeft en niet meer dan 100 meter kunt lopen met hulpmiddelen, zoals krukken of een stok.
  • en de hulp van de bestuurder nodig heeft om van deur tot deur te komen

U moet aan beide voorwaarden voldoen. Ook kinderen kunnen een passagierskaart krijgen. Dan gelden dezelfde voorwaarden.

Hardheidsclausule gehandicaptenparkeerkaart

Voldoet u niet helemaal aan de voorwaarden, omdat u geen beperking heeft bij het lopen? Dan kan een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart in sommige gevallen tóch zin hebben. Dat kan als bij een medische keuring wordt vastgesteld dat er andere ernstige beperkingen of medische redenen zijn, waardoor u een gehandicaptenparkeerkaart nodig heeft. Bijvoorbeeld bij ernstige pleinvrees of stomaproblemen. Het kan dat de gemeente dan een uitzondering voor u maakt. Dit heet de 'hardheidsclausule'.

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Sociaal.

Waar parkeren?

Met uw gehandicaptenparkeerkaart mag u parkeren op:

  • Algemene parkeerplaatsen voor gehandicapten. Deze zijn gemarkeerd met een verkeersbord. U kunt algemene gehandicaptenparkeerplaatsen opzoeken via de kaart van gehandicaptenparkeerplaatsen.nl.
  • Een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
  • Plaatsen waar een parkeerverbod geldt (maximaal 3 uur), maar alleen als u de andere weggebruikers niet hindert. Gebruik een parkeerschijf om de tijd bij te houden.
  • Op plaatsen waarvoor betaald parkeren geldt, moet u ook betalen om te parkeren; u dient zich tevens aan de tijdslimiet te houden. In sommige gemeentes geldt een afwijkende regeling; vraag dat ter plekke na!
  • Op wegen waar parkeren gratis is, maar gebonden aan een bepaalde tijdslimiet (blauwe zone) mag u voor onbeperkte tijd parkeren.
  • In voetgangersgebieden mag u niet rijden of parkeren.

Verhuizing doorgeven

Wanneer u gaat verhuizen naar een andere gemeente, blijft uw gehandicaptenparkeerkaart gewoon geldig. Geef uw verhuizing wel door aan de gemeente.

Vergelijk hulpaanbod