De gemeente ontvangt regelmatig ondersteuningsverzoeken voor burgerinitiatieven. Deze worden beoordeeld door de Burgerinitiatieftafel.

De Burgerinitiatieftafel is opgericht vanuit de gedachte dat de gemeente haar inwoners meer wil betrekken bij maatschappelijke vraagstukken en de beoordeling van burgerinitiatieven. De Burgerinitiatieftafel bestaat uit een enthousiaste groep van 25 inwoners uit verschillende kernen uit Beekdaelen en komt ongeveer 4 keer per jaar bijeen.
Lees hier het interview met twee leden in de nieuwsbrief van maart 2020.

De Burgerinitiatieftafel:

  • beoordeelt onafhankelijk en belangeloos ondersteuningsverzoeken van initiatieven uit de samenleving op hun maatschappelijke waarde en de mate waarin ze een bijdrage leveren aan de participatie van alle inwoners aan de samenleving;
  • bepaalt op basis van deze beoordeling of er ondersteuning geboden kan worden en zo ja in welke vorm (financieel, faciliterend).

Het doel van de Burgerinitiatieftafel is daarnaast het tot stand brengen van verbindingen tussen de verschillende initiatieven. Verder is de Burgerinitiatieftafel een creatieve denktank, die zelf nieuwe initiatieven kan stimuleren en de gemeente kan adviseren ten aanzien van maatschappelijke vraagstukken.

Tot een bedrag van € 10.000,- kan de Burgerinitiatieftafel zelfstandig toekenningen doen aan initiatieven. Bij ondersteuningsaanvragen boven de € 10.000,- heeft de tafel een adviserende rol en neemt het college van burgemeester en wethouders formeel een besluit.
Voor 2020 is een totaalbudget beschikbaar van € 38.000,-.

Vergaderdata en besluitenlijst

De volgende integrale vergadering is naar verwachting eind augustus/begin september
De besluitenlijst kunt u hier inzien. (PDF, 87,2 kB)

Vergelijk hulpaanbod