Uit handen nemen van praktisch regelwerk van de mantelzorgers

Hulpaanbod van: Domicile-Limburg

Domicile is er als onafhankelijk mantelzorgmakelaar voor de mantelzorger! Tevens werkzaam als onafhankelijk cliëntondersteuner voor de Wet Langdurige Zorg voor alle mensen met een WLZ indicatie. Wanneer u ondersteuning nodig heeft, staat de onafhankelijke cliëntondersteuner voor uw klaar. Dit is gratis voor de cliënt.

De mantelzorgmakelaar helpt (overbelaste) mantelzorgers bij het vinden van de weg in zorgland. Tevens kunnen cliënten met een WLZ indicatie een beroep doen op onze dienstverlening. Wij informeren over mogelijkheden, maken mensen wegwijs in zorgland en zijn op de hoogte van actuele wet -en regelgeving. 

Wij brengen de zorgvraag in kaart en ondersteunen onze cliënten tijdelijk of voor een langere periode met als doel de zelfredzaamheid te vergroten, dan wel te behouden. Cliënten behouden ten alle tijden zelf de regie.

Domicile is onafhankelijk van instanties die indicaties stellen of zorg verlenen.

De kosten voor het inschakelen van een mantelzorgmakelaar worden veelal vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Als onafhankelijk cliëntondersteuner dekt het zorgkantoor de kosten.

Contactpersoon

Meer informatie

Doelgroep-toelichting

De mantelzorgmakelaar is een dienstverlener voor de mantelzorger. Wanneer u voor een naaste zorgt en hulp nodig heeft bij het inrichten van de zorg of informatie zoekt over wat er mogelijk is, dan kunnen wij u hierin ondersteunen.

Wij zijn op de hoogte van de actuele wet -en regelgeving binnen de zorg.

Wij informeren u over mogelijkheden en kunnen (tijdelijk) praktisch regelwerk van u overnemen.

Wij zijn onafhankelijk van organisaties die indicaties stellen of zorg verlenen.

U neemt alle beslissingen en behoud ten alle tijden de regie.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Nee
Aanmelding en vervolgprocedure

U kunt ons altijd benaderen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin wij u kunnen vertellen wat wij voor u kunnen betekenen. Besluit u na dit gesprek gebruik te willen maken van onze diensten, dan volgt een uitgebreid intakegesprek met een offerte.

Vervangende zorg of advies
  • informatie & advies
Welke vervangende zorg?
  • Praktisch regelwerk: aanvragen indicaties, aanvragen PGB, zoeken naar zorgverleners, ondersteuning bij gesprekken met instanties (keukentafelgesprek, bewust keuze gesprek), invullen formulieren, infomeren over mogelijkheden.
Uitvoering van de dienst
  • professionals
Door wie?

Solange Steins is afgestudeerd mantelzorgmakelaar en onafhankelijk cliëntondersteuner voor de Wet Langdurige Zorg.

Daarnaast is zij aangesloten bij de Beroepsvereniging voor Mantelzorgmakelaars (BMZM en de Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners voor Mensen met een Beperking (BMCB)

Solange staat ingeschreven in het kwaliteitsregister, wat betekent dat zij zich voortdurend bijschoolt waardoor kwaliteit gewaarborgd wordt.

Inhoud & werkwijze

Wanneer u als mantelzorger hulp en ondersteuning nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen. Alvorens een intake gesprek wordt gepland, wordt bekeken of de inzet van de mantelzorgmakelaar vergoedt wordt vanuit de zorgverzekeraar. Als onafhankelijk cliëntondersteuner kunt u mijn hulp inroepen wanneer u een WLZ indicatie heeft.

Daarna wordt een uitgebreid intake gesprek gepland waarbij de situatie in kaart wordt gebracht. Uit dit gesprek komt ook naar voren wat de mantelzorgmakelaar / cliëntondersteuner voor u gaat doen en worden er concrete afspraken gemaakt.

De mantelzorgmakelaar / cliëntondersteuner heeft toestemming nodig van de zorgvrager om zaken uit te zoeken en om eventueel contact op te kunnen nemen met instanties. Deze moeten, in het kader van de privacywet, getekend worden. Indien de zorgvrager hier niet mee akkoord gaat, mogen wij niet met andere partijen in gesprek.

Beoogd eindresultaat

Ondersteuning bieden aan (overbelaste) mantelzorgers en cliënten met een WLZ indicatie.

Duur

De duur van onze dienstverlening is afhankelijk van uw vragen en wensen. Zorgverzekeraars hebben meestal een vast bedrag dat u kunt inzetten voor mantelzorgondersteuning of een aantal uren die daarvoor gebruikt kunnen worden. Dit wordt aan het begin van het traject voor u uitgezocht. Voor de inzet van de cliëntondersteuner gelden andere regels. Dit bespreken we graag met u.

Toelichting

Wij kunnen naar u toekomen zodat we in uw eigen omgeving in gesprek kunnen.

Op welke dagen en tijden?

Maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 18.00 uur. 

Kosten

Veel zorgverzekeringen hebben tegenwoordig een vergoeding voor mantelzorgondersteuning opgenomen in hun aanvullend pakket. Alvorens wij met elkaar in gesprek gaan, wordt u hierover geïnformeerd.

Het zorgkantoor betaald de inzet van de onafhankelijke cliëntondersteuner. Voorwaarde hiervan is dat u een WLZ indicatie heeft. Voor de cliënt zijn hier geen kosten aan verbonden.

Werkgevers zijn gebaat bij gezonde, vitale medewerkers. Overbelaste mantelzorgers vinden het steeds moeilijker om werk en zorg te combineren met het risico dat ze uitvallen op de werkplek.  Mogelijk heeft  u een werkgever die een bijdrage wil leveren in de kosten van onze inzet, dit om (langdurig) ziekteverzuim te voorkomen.

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)
  • Ja, prijsindicatie: Alleen vanuit het vrij besteedbare bedrag van het PGB
Eigen bijdrage

n.v.t.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Mantelzorgondersteuning
Vergelijk hulpaanbod