Hulpaanbod van: De Werkmeester Zorg

De begeleiding en ondersteuning die geboden wordt, is per kandidaat verschillend en wordt bepaald door de wensen en behoeften van de kandidaat. Er wordt gewerkt aan doelen met betrekking tot het vergroten van de zelfredzaamheid en aanleren van nieuwe (sociale) vaardigheden en gedrag en we leggen dit vooraf vast in een plan. Wel zullen we altijd zo snel mogelijk toewerken naar deelnamen aan activiteiten in werk- en/of sociale setting omdat wij als visie hebben dat leren van elkaar en in een groep sociale aansluiting en participatie bevordert.


Of dat nu gaat om hulp bij schulden, verwijzing naar passende sociaal medische zorg, bevorderen van zelfzorg en activiteiten van het dagelijks leven of het ondersteunen bij het vinden en behouden van huisvesting. Onze coaches bieden persoonlijke (ambulante) begeleiding om deze belemmeringen aan te pakken. Dat kan door actieve begeleiding van de kandidaat, het mobiliseren van het netwerk van de kandidaat, maar ook door contact te leggen met andere hulpverlenende instanties.

DAGBESTEDING

Werken als doel en middel. Iedereen wil erbij horen, iedereen wil werken. Bij ons kan dat naar vermogen. Wij geloven namelijk dat mensen zich het beste ontwikkelen in een zo normaal mogelijke (werk)omgeving waar ze zinvol aan de slag kunnen.

Werken om je, in je eigen tempo, optimaal te ontwikkelen, werken aan sociale en werknemersvaardigheden om zo talenten te ontdekken en benutten. We bekijken samen met de kandidaat welke vervolgstap(pen) deze kan gaan zetten en waar mogelijk uit kan stromen naar vrijwilligerswerk, beschut of regulier werk.


Onze aanpak is maatwerk. Elke kandidaat krijgt aan de hand van Zelfredzaamheidmatrix of Risico-index een persoonlijk plan; afgestemd op zijn of haar capaciteiten en vaardigheden. Ons uitgangspunt is: iedereen wil participeren in de maatschappij. Wij doen er alles aan dit voor iedereen mogelijk te maken.


We bieden verschillende vormen van arbeidsmatige dagbesteding. In ons Arbeids Trainings Centrum in Heerlen werken we met kandidaten met multiproblematiek. Zij krijgen professionele begeleiding volgens onze Werkmeester-methodiek, die is gebaseerd op operante conditionering. Met deze methode hebben we al veel goede resultaten behaald. We bieden hier een programma gericht op zorg aan en/of activering van de kandidaat. Doelstellingen zijn persoonlijke ontwikkeling, het vergroten van de zelfredzaamheid, activering en actiebereidheid van de kandidaat en het bevorderen van de kwaliteit van leven. Onze interne begeleiders werken aan een goede werkrelatie met de kandidaat, beoordelen welke vaardigheden op welke manier getraind kunnen worden

Contactinformatie

Arbeidstrainingscentrum  045-57 32 270In de Cramer 36411RS Heerlen werkmeester.nl

Plan route

Meer informatie

Door wie?

Ondersteuning en begeleiding wordt geboden door coaches (intern en extern) met een (agogische) opleiding op HBO niveau. In samenspraak met de cliënt wordt gezocht naar een goede match tussen cliënt en coach.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Huisarts, jeugdarts of specialist
  • Jeugdwet
  • Wijkteam of CJG
  • Wmo
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
Beoogd eindresultaat

Doelstellingen zijn persoonlijke ontwikkeling, het vergroten van de zelfredzaamheid, activering en actiebereidheid van de kandidaat en het bevorderen van de kwaliteit van leven. Onze aanpak is maatwerk. Elke kandidaat krijgt aan de hand van Zelfredzaamheidmatrix of Risico-index een persoonlijk plan; afgestemd op zijn of haar capaciteiten en vaardigheden. Ons uitgangspunt is: iedereen wil participeren in de maatschappij. Wij doen er alles aan dit voor iedereen mogelijk te maken.

Aanmelding en vervolgprocedure

U kunt contact opnemen met uw Gemeente (WMO) of ons bellen via 045-5732270.

Duur

De duur van een traject is afhankelijk van de zorgvraag van de cliënt en het doel. De duur kan variëren van 6 maanden tot meerdere jaren.

Bezoekadres
In de Cramer 36411RS Heerlen045-57 32 270Arbeidstrainingscentrum

Aangepaste ruimte


De Werkmeester Zorg is gelegen op het bedrijventerrein In de Cramer op loopafstand van NS station Heerlen en NS station In de Cramer.


De ruimte's zijn zo ingericht dat er voldoende rekening gehouden kan worden met mensen die behoefte hebben aan een prikkelarme omgeving. Tevens is er veel ruimte voor sociale interactie.

Op welke dagen en tijden?

Van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur.

Zijn er kosten aan verbonden?
  • Nee
Kosten

De kosten worden meestal door de Gemeente of overheid vergoed

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)
  • Ja, prijsindicatie:

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Cliƫntondersteuning
Vergelijk hulpaanbod