Hulpaanbod van: Ruggesteun

Voor mantelzorgers is het vaak van groot belang dat ze even ontlast worden van hun zware taak. Even op visite, boodschappen doen of naar de kapper, is vaak moeilijk te realiseren. Bij Ruggesteun kunt u een beroep doen op een geschoolde vrijwilliger die een paar uurtjes per week uw taak als mantelzorger overneemt, zodat u er even uit kunt.

Meer informatie

Doelgroepen

Mantelzorgers, Terminale patiƫnten, Vrijwilligers, Kinderen met een lichamelijke beperking, Kinderen met een meervoudige beperking, Kinderen met een verstandelijke beperking, Volwassenen met een chronische ziekte, Volwassenen met een lichamelijke beperking, Volwassenen met een visuele beperking, Volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Doelgroep-toelichting

Ruggesteun biedt ondersteuning aan mantelzorgers die in de thuissituatie zorgen voor mensen met  dementie, (chronisch) langdurig zieken, gehandicapten of mensen die stervende zijn.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
  • Nee
Aanmelding en vervolgprocedure

Kunt u een steuntje in uw rug gebruiken, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Een consulent maakt met u een afspraak voor een huisbezoek. Tijdens dit bezoek wordt besproken wat u van Ruggesteun kunt verwachten en wordt u in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen.

Naar aanleiding van dit gesprek, gaat de consulent voor u op zoek naar een geschikte vrijwilliger. Hierna volgt samen met de consulent en vrijwilliger een kennismakingsgesprek. Na dit gesprek zal de vrijwilliger u (meestal wekelijks) komen bezoeken volgens afspraak.

Vervangende zorg of advies
  • respijtzorg
Welke vervangende zorg?
  • gezelschap houden
Uitvoering van de dienst
  • vrijwilligerswerk
Door wie?

De vrijwilliger bezoekt u in de thuissituatie.

De consulenten van Ruggesteun scholen en begeleiden de vrijwilligers.

Inhoud & werkwijze

Afhankelijk van uw vraag bezoekt de vrijwilliger u 1 keer per week/14 dagen. Uitgangspunt van het huisbezoek is het bieden van gezelschap, b.v. door:

- het voeren van een gesprek

- samen wandelen of een boodschap doen

- het ondernemen van een activiteit zoals kaarten of voorlezen

- of door er 'gewoon' te zijn voor de ander.

De vrijwilliger verricht geen medische of huishoudelijke werkzaamheden.

Beoogd eindresultaat

Afhankelijk van de hulpvraag.

Duur

Afhankelijk van de hulpvraag wordt er kortdurende of langdurige structurele inzet geboden of incidentele inzet.

Toelichting

In de thuissituatie van de verzorgde.

Op welke dagen en tijden?

In onderling overleg.

Kosten

Er zijn geen kosten aan verbonden.

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)
  • Niet van toepassing
Eigen bijdrage

niet van toepassing

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Mantelzorgondersteuning
Vergelijk hulpaanbod