Dagbesteding voor (jong) volwassenen,Woensdagmiddag- en zaterdagopvang voor kinderen en jongeren.

Hulpaanbod van: Active4you

Active4you biedt meerdere dagen per week een arbeidsmatige en/of creatieve dagbesteding aan. Een belangrijk doel van de dagbesteding is dat er gewerkt kan worden aan sociale contacten en dat er sociale interactie plaatsvindt. We gaan een uniek proces aan, samen met de cliënt gaan we opzoek naar zijn of haar talent.

Gezelligheid, creativiteit, het aanleren van vaardigheden, maar vooral het thema ‘bezig zijn’ loopt als een rode draad door het programma van de dagbesteding. Onze dagbesteding geeft cliënten voldoening en bied kansen om te groeien. Maar daarnaast ook de mogelijkheid om iets te betekenen voor een ander.
Het dagbestedingsproject is voorzien van een cadeauwinkel met zelfgemaakte artikelen. Denk hierbij aan het  beschilderen van serviesgoed, het maken van sieraden, 3D kaarten, houtbewerking, etc. Sinds enige tijd wordt er ook veel gewerkt met textiel waar zeer mooie functionele producten van worden gemaakt. Verschillende ideeën van deelnemers worden, indien mogelijk, toegepast. Hierdoor wordt ondertussen ook de kunst van mozaïek veel toegepast.
Daarnaast biedt Active4you de mogelijkheid om juist arbeidsmatig bezig te zijn. Je kunt hierbij denken aan het strijken van wasgoed, het onderhouden van de winkelpanden of het bezorgen van boodschappen voor mensen in de buurt. Op deze manier kun je in een beschermde omgeving voorbereid worden om eventueel door te stromen naar een betaalde baan of vrijwilligerswerk.
We hebben ons de afgelopen jaren actief ingezet om iets te betekenen voor de wijk. Er zijn diverse samenwerkingen tot stand gekomen met o.a. externe organisaties, waarbij ook de maatschappelijke functie bijdraagt aan een nuttige/zinvolle dagbesteding.

We bieden woensdagmiddag en zaterdagopvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 16 jaar met als doel het  aanbieden van passende activiteiten, sociale contacten en respijt zorg. Er wordt met de kinderen en jongeren, in groepsverband gewerkt aan hun zelfstandigheid, sociale vaardigheden en eventuele andere persoonlijke leerdoelen. Maatschappelijke waarden en normen achten wij hierbij van belang om mee te nemen in onze begeleiding.
De begeleiding zorgt voor een uitdagend en structureel dagprogramma. Tijdens de opening wordt de rode draad besproken met de kinderen.
Op woensdagmiddag wordt gebruik gemaakt van een vaste locatie en is er een samenwerkingsverband met de scouting. Tijdens de lunch wordt het dagprogramma besproken. Aan het eind van de middag wordt het avondeten samen voorbereidt, waarna de dag wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.
Om de week is op onze dagbestedingslocatie zaterdagopvang voor jeugd. Na binnenkomst wordt de dag besproken. Aan het eind van de ochtend wordt samen de lunch klaargemaakt, waarna er verder gegaan wordt met het middagprogramma.

In de vakantieperioden biedt Active4you dagactiviteiten voor kinderen (4-12 jaar), jongeren (13-21 jaar) en volwassenen (vanaf 22 jaar). Tijdens deze dagen wordt er gewerkt aan diverse (sociale en persoonlijke) doelen.
De dagactiviteiten kunnen verschillen en zijn in te delen in drie categorieën:

 • Actief en Sportief
 • Ontspannend en gezellig
 • Educatief en/of creatief

Contactinformatie

 043-36 38 030Frankenstraat 436226AB Maastricht active4you.nl

Plan route

Contactpersoon

Meer informatie

Bezoekadres
Frankenstraat 436226AB Maastricht043-36 38 030

Voor de woensdagmiddagopvang maken we gebruik van een externe locatie namelijk; Scouting De Eburonen te Maastricht. De dagbesteding en zaterdagopvang is op locatie Frankenstraat.

Zorgzwaarte
 • lichte ondersteuning
 • matige ondersteuning
 • zware of complexe ondersteuning
Soort activiteiten
 • Sociale activiteiten
 • Sportieve activiteiten
 • Educatieve activiteiten
 • Creatieve activiteiten
De omgeving

Active4you beschikt over diverse locaties, zowel in Zuid Limburg als Noord Brabant. 

Vervoer
 • Vervoer is geregeld: Active4you kan in overleg het vervoer voor je regelen van en naar de dagbesteding.
 • Vervoer is op eigen gelegenheid: Indien u op eigen gelegenheid naar de locatie kunt komen gaat hier onze voorkeur naar uit.
Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
 • Jeugdwet
 • Huisarts, jeugdarts of specialist
 • Wijkteam of CJG
 • Wmo
 • Wet Langdurige zorg (Wlz)
Aanmelding en vervolgprocedure

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ons cliëntenbureau via 043-3638030 of stuur een mail naar clientenbureau@active4you.nl dan neemt een medewerker contact met u op om nadere toelichting te geven. De mogelijkheden kunnen dan persoonlijk met u besproken worden.

Op welke dagen en tijden?

Onze dagbestedingslocatie is geopend van maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot en met 16:00 uur aan de Frankenstraat 43 te Maastricht. 

Op woensdagmiddag wordt gebruik gemaakt van een vaste, externe locatie en is er een samenwerkingsverband met de scouting. Om de week is op onze dagbestedingslocatie zaterdagopvang voor kinderen en jeugd. De dagactiviteiten in de vakantieperiodes vinden plaats op diverse externe locaties en zijn veelal thematisch van aard.  

Kosten

Active4you biedt zorg aan mensen welke recht hebben op een JW, WMO of WLZ indicatie middels ZIN en PGB.

Eigen bijdrage
 • Geen eigen bijdrage

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Dagbesteding of dagopvang
Vergelijk hulpaanbod