Begeleiding in thuissituatie voor gezinnen en jongeren van 4 t/m 21 jaar

Hulpaanbod van: Active4you

De begeleider van Active4you komt thuis voor ondersteuning bij de hulpvraag. Individuele begeleiding is mogelijk voor alle leeftijden. Voorafgaand aan de begeleiding worden, in onder overleg, doelen en hulpvragen opgesteld die vervolgens in het zorgplan verder worden uitgewerkt.


 • Mensen worden begeleid in een traject dat volledig op hem of haar is afgestemd
 • Het bevorderen van de zelfredzaamheid
 • Begeleiding bij het aanleren van vaardigheden
 • Werken vanuit de eigen kracht
 • Werken naar zelfstandigheid

Naast de hulpvraag is het ook een doel dat jij je veilig en prettig voelt tijdens de begeleiding. Het is van belang om samen aan de slag te gaan. Hierbij wordt er gekeken naar de behoeften, wensen, eisen en benodigde vaardigheden. De basis van de relatie met de begeleider is vertrouwen, eerlijkheid en een goede balans tussen professionaliteit en betrokkenheid. Zo kan de begeleider of coach een steunpilaar, klankbord en vertrouwenspersoon zijn.

Contactpersoon

Meer informatie

Zorgzwaarte
 • matige ondersteuning
 • zware of complexe ondersteuning
Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?
 • Huisarts, jeugdarts of specialist
 • Wijkteam of CJG
 • Jeugdwet
 • Wmo
 • Wet Langdurige zorg (Wlz)
Aanmelding en vervolgprocedure

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ons cliëntenbureau via 043-3638030/040-2595095 of stuur een mail naar clientenbureau@active4you.nl dan neemt een medewerker contact met u op om nadere toelichting te geven. De mogelijkheden kunnen dan persoonlijk met u besproken worden.

Doelgroepen

Jongeren met een angststoornis, Jongeren met een chronische ziekte, Jongeren met een eetstoornis, Jongeren met een leerstoornis, Jongeren met een ontwikkelingsstoornis, Jongeren met een stemmingsstoornis, Jongeren met een verstandelijke beperking, Jongeren met gedragsproblemen, Jongeren met hoogbegaafdheid, Jongeren met leerproblemen, Jongeren met psychiatrische problemen, Jongeren met psychische problemen, Kinderen met een angststoornis, Kinderen met een ontwikkelingsstoornis, Kinderen met een persoonlijkheidsstoornis, Kinderen met een verstandelijke beperking, Kinderen met gedragsproblemen, Kinderen met hoogbegaafdheid, Kinderen met psychiatrische problemen, Kinderen met psychische problemen, Volwassenen met een angststoornis, Volwassenen met een chronische ziekte, Volwassenen met een ontwikkelingsstoornis, Volwassenen met een stemmingsstoornis, Volwassenen met gedragsproblemen, Volwassenen met hoogbegaafdheid, Volwassenen met psychiatrische problemen, Volwassenen met psychische problemen, Jongeren, pubers en tieners, Kinderen, Kleuters, Volwassenen

Door wie?

Begeleiders hebben een relevante opleiding gevolgd en veelal diverse jaren werkervaring. Buiten de basisopleiding wordt zeer regelmatig bijscholing gevolgd op basis van diverse begeleidingsmethodieken. Voor de begeleiding van kinderen en jeugdigen worden alleen medewerkers ingezet wel geregistreerd zijn in het kwaliteitsregister SKJ. 

Inhoud begeleiding

Individuele begeleiding

Voorafgaand aan de begeleiding worden, in onder overleg, doelen en hulpvragen opgesteld die vervolgens in het zorgplan verder worden uitgewerkt. Voorbeelden hiervan kunnen zijn:

 • Hoe breng ik structuur aan in een dag?
 • Ik wil mijn zelfvertrouwen vergroten.
 • Doelen opstellen voor jouw zelfstandigheid te verbeteren.
 • Hoe kan ik mijn beperking accepteren van en er leren mee om te gaan?
 • Coach mij in het aanleren en onderhouden van sociale contacten.

 

Begeleiders hebben kennis van schuldhulpverlening, middelengebruik en verslavingsproblematiek

Kosten begeleiding

Active4you biedt zorg aan mensen welke recht hebben op een JW, WMO of WLz indicatie middels ZIN en PGB.

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Ambulante woonbegeleiding
Vergelijk hulpaanbod