Menu

CMWW Brunssum Onderbanken

Afbeelding bij de organisatieAfbeelding bij de organisatie

Algemene informatie Algemene voorziening

CMWW (Centrum voor Maatschappelijk Werk, Welzijnswerk en Peuteropvang) staat voor zelfredzaamheid en burgerkracht.

CMWW stimuleert inwoners van Brunssum en Onderbanken om mee te doen en actief betrokken te zijn bij de samenleving.

CMWW is waar mensen zijn: van peuter tot puber, van volwassene tot senior. Zichtbaar, toegankelijk en ondersteunend, met oprechte belangstelling voor ieder mens als uniek individu.

Door het aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag, de eigen talenten en mogelijkheden en het aanbieden van cliëntondersteuning, het organiseren van collectieve voorzieningen en een beroep te doen op het sociale netwerk komen wij tegemoet aan de hedendaagse normen en de maatschappelijk opgave om minder snel een beroep te doen op geïndiceerde zorg.

Daarnaast werkt CMWW intensief samen met partners in de wijk en is er een grote groep vrijwilligers verbonden aan CMWW.

Met deze gezamenlijke krachtsinspanning werken wij wijkgericht en richten het vizier op het versterken van de eigen kracht en het verbinden van burgers en buurten, waarbij de professional op de achtergrond blijft en alleen wordt ingezet waar nodig.

Zo ontstaat een beweging in de wijk waar mensen, jong en oud, elkaar de hand reiken en daarmee het wonen, werken en leven in de wijk zo prettig mogelijk maken.

Contactinformatie

 088-45 52 500Prinses Beatrixstraat 1A6443AK Brunssum cmww.nlLaatste controle: december 2019

Plan route

Openingstijden

Hulpaanbod

Cliëntondersteuning

Onze cliëntondersteuning is gericht op het vergroten van de eigen kracht van de cliënt en versterking van het netwerk. Wij zien kansen, mogelijkheden en uitdagingen voor elke cliënt en diens omgeving. Cliëntondersteuning is van individuele aard, maar er is ook ruimte om groepen...

Dagbesteding Gezellig Onger Os

Niet geindiceerde dagbesteding voor senioren. Men ontmoet elkaar, brengt gezellig met elkaar duur en nuttigt samen een maaltijd. In middag is er ruimte deel te nemen aan een laagdrempelige activiteit.

Gezellig Onger Os

Huiskamerproject voor senioren. U kunt samen activiteiten ondernemen, gezamenlijk eten en gezellig samen zijn. De dagactiviteit wordt onder begeleiding van een professional uitgevoerd door vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor senioren.

Inloop GGZ

De inloopfunctie is geen doel op zich, maar een middel om bezoekers te activeren. Met de inloop beogen wij sociaal isolement bij bezoekers (GGZ-doelgroep) te voorkomen en het maatschappelijk verkeer te bevorderen. Tijdens de inloop staat ontmoeting centraal, daarnaast kunnen bezoekers desgewenst...

Maatschappelijk werk

CMWW stimuleert inwoners van Brunssum en Onderbanken om mee te doen en actief betrokken te zijn bij de samenleving.  CMWW is waar mensen zijn: van peuter tot puber, van volwassene tot senior. Zichtbaar, toegankelijk en ondersteunend, met oprechte belangstelling voor ieder mens als uniek...

Perron 045

Perron 045 is een project dat wordt uitgevoerd door het jongerenwerk van het CMWW. Perron 045 heeft als doel per jaar 50 jongeren in de leeftijd van 18-23 jaar die geen startkwalificatie hebben, te ondersteunen bij het alsnog behalen van hun startkwalificatie op minimaal MBO-2 niveau, HAVO of...

Schuldhulpverlening

CMWW stimuleert inwoners van Brunssum en Onderbanken om mee te doen en actief betrokken te zijn bij de samenleving.  CMWW is waar mensen zijn: van peuter tot puber, van volwassene tot senior. Zichtbaar, toegankelijk en ondersteunend, met oprechte belangstelling voor ieder mens als uniek...

Wijk-Bel-Bus

De Wijk Bel Bus rijdt maandag tot en met vrijdag van 8.45 uur tot 19.30 uur (donderdags tot 21.00 uur) en op zaterdag van 9.00 uur tot 13.00 uur. U kunt van de Wijk Bel Bus gebruik maken als u vervoer nodig heeft. Denkt u bijv. aan ritjes naar de huisarts, het ziekenhuis, de markt, een...

Wijksteunpunt

Wijksteunpunt   Het wijksteunpunt is een centrale plek in de wijk waar elke burger, jong en oud, met welke achtergrond dan ook, terecht kan. Het is een ontmoetingsplek voor inwoners die samen met professionals en vrijwilligers activiteiten op het gebied van welzijn, zorg -...

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:
Vergelijk hulpaanbod