Algemene informatie Contract regionaal jeugdzorg

XONAR: bij ernstige opvoed-, opgroei- of geweldsproblemen
Bij XONAR werken wij vanuit de overtuiging dat elk kind recht heeft op een gelukkige jeugd. Het geluk van een kind wordt beïnvloed door een liefdevolle omgeving, stabiliteit en veiligheid. Wij kijken daarom breed naar een gezin: financiën, werk, sociale participatie, gezondheid of leefstijl. Gezinnen, kinderen en jeugdigen die zijn vastgelopen wegens ernstige opvoed-, opgroei- of geweldsproblemen helpen wij om weer mogelijkheden te zien. Wij focussen op wat er wel kan en lukt. Zo vinden gezinnen en jongeren weer hun eigen kracht. Ze doen het zelf, met hulp van XONAR. 
  
Wij kunnen verschillende hulpvormen inzetten. Bijvoorbeeld individueel of in een groep, kortdurend of iets langer, bij het gezin thuis, in een pleeggezin of op een locatie van XONAR. We leveren altijd maatwerk en kijken wat er exact nodig is in een gezin.

Het komt ook voor dat ouders zelf problemen hebben en daardoor (tijdelijk) niet voor hun kind(eren) kunnen zorgen. Dan wordt beschermde opvang of pleegouderschap aangeboden. Daarnaast biedt XONAR opvang en hulp aan vrouwen met of zonder kinderen die in moeilijkheden verkeren (vrouwenopvang en hulpverlening). Dit hulpaanbod is er ook voor (aanstaande) tienermoeders. Verder biedt XONAR opvang en begeleiding aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen (Amv).

Contactinformatie

 043-60 45 555 (Algemeen nummer) 043-60 45 777 (Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg)Randwycksingel 356229EG Maastricht www.xonar.nlLaatste controle: januari 2021

Plan route

Contactpersonen

Hulpaanbod

Acute hulp

Onze hulp bestaat uit Crisis pleegzorg, Crisis hulpverlening ambulant en Crisis hulpverlening verblijf.

Opvang in pleeggezin of gezinshuis

Er kunnen tijden zijn in het leven dat ouders niet meer (volledig) voor hun kind kunnen zorgen. Als een kind niet meer thuis kan wonen is pleegzorg, liefst binnen het eigen netwerk van het kind, onze eerste keuze. XONAR is de grootste pleegzorgaanbieder in Zuid-Limburg. Wij hebben gemiddeld 600...

Opvoedondersteuning

XONAR biedt specialistische hulp bij opvoedings- en opgroeiproblemen aan gezinnen. Dat kunnen problemen zijn op het gebied van gedrag, zoals heel druk zijn, autisme, angststoornissen of agressie.  Maar ook bieden we acute zorg en opvang voor kinderen bij wie een achterstand in de...

Autismehulpverlening

Onze gedragswetenschappers en medewerkers die gespecialiseerd zijn in autisme hulpverlening staan klaar om de best passende hulp te bieden aan kinderen en of jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis. Daarbij maken ze gebruik van bekende en beproefde methodieken zoals Autisme Centraal, Geef me...

Zelfstandigheidstraining

XONAR biedt aan jeugdigen die niet langer thuis kunnen wonen, begeleiding naar een zelfstandig leven. Door de gespecialiseerde en intensieve aanpak van onze ervaren professionals, is de jeugdige in staat om na de hulp op eigen kracht en met steun van mensen die belangrijk voor hem/haar zijn...

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje (*).

Niet gevonden wat u zocht?

Meer organisaties voor:

Jeugdhulp of jeugdzorginstelling
Vergelijk hulpaanbod