Algemene informatie Contract wmo

Moveoo is een organisatie voor maatschappelijke opvang en beweegt mensen om opnieuw grip op hun leven te krijgen of te houden. Dat doen we met persoonlijke aandacht voor de cliënt, snel, eenvoudig en duurzaam. We zijn innovatief en initiatiefrijk en ontwikkelen voortdurend nieuwe producten en diensten.

Moveoo is er voor de mensen aan de zijlijn van de samenleving. Wij bieden ondersteuning en herstel bij het oppakken van de regie over hun eigen leven. Onze ondersteuning komt tot uitdrukking in onze kennis en aanbod op het terrein van opvang, wonen en begeleiding. Om een snelle terugkeer naar een normaal leven te bevorderen gaan we altijd uit van de kwaliteiten, talenten en mogelijkheden van de cliënt zelf. Dat is het uitgangspunt van onze herstelmethodiek. Ons werk doen we in nauwe samenwerking met de cliënt zelf en met ketenpartners als gemeenten, woningbouwverenigingen, zorginstellingen, GGD en justitie. Daarbij staan we open voor nieuwe ideeën en inzichten.

Contactinformatie

 088-33 79 000Spoorlaan Zuid 29a6045AA Roermond www.moveoo.nlLaatste controle: februari 2021

Plan route

Postadres
Postbus 10476040KA Roermond

Toegankelijk

Gehandicaptenparkeerplaats(en)
Toegankelijk: Rolstoeltoegankelijk
Rolstoeldoorgankelijk
Lift of traplift aanwezig
Aangepast sanitair, aangepast toilet

Hulpaanbod

Crisisopvang

Crisisopvang is acute noodhulp voor maximaal 12 weken. Samen met de cliënt en de ketenpartners helpt Moveoo de cliënt op de weg terug naar een normaal bestaan. Dit gebeurt onder meer met concrete hulp bij het vinden van een eigen woning of het op orde brengen van geldzaken. 

Ambulante begeleiding

Sommige mensen hebben een beetje begeleiding nodig om normaal te kunnen blijven functioneren. Deze mensen staan wij met raad en daad bij. We geven ook begeleiding aan mensen die tijdelijk bij Moveoo hebben gewoond. Zo proberen we te voorkomen dat zij terugvallen in de oude situatie. Onze hulp...

Beschermd wonen

Voor cliënten die niet op korte termijn in staat zijn zelfstandig te wonen biedt Moveoo een tijdelijke woonvoorziening. De cliënten moeten zo snel mogelijk doorstromen naar een eigen woonruimte. Voor een kleine groep cliënten bestaat de mogelijkheid voor een langdurig verblijf. De...

Dag- en Nachtopvang

Wanneer het echt niet anders kan, biedt Moveoo tijdelijk onderdak in de vorm van dag- en/of nachtopvang. Dat zijn de eerste laagdrempelige basisvoorzieningen voor ’s nachts en een ontmoetingsplek voor overdag. Tegelijkertijd wordt met de cliënt gewerkt aan een voorspoedige terugkeer in de samenleving. De cliënt zelf neemt daarbij voortouw.

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje (*).

Niet gevonden wat u zocht?

Meer organisaties voor:

Maatschappelijk werk Welzijnswerk
Vergelijk hulpaanbod