Financiële ondersteuning voor burgerinitiatieven beschikbaar

Geplaatst op: 8 juli 2021

Heeft u een goed idee voor een burgerinitiatief en wilt u met dit idee aan de slag? Wij helpen u graag op weg met een eenmalige financiële bijdrage.

In Beekdaelen hebben we hart voor de samenleving. ‘Samen leven’ betekent dat we oog hebben voor elkaar en elkaar helpen. En dat iedereen kan deelnemen aan onze samenleving. Inwoners hebben vaak goede ideeën over hoe zij dit samen zelf kunnen regelen. Heeft u ook een goed idee om het ‘samen leven’ en de leefbaarheid in uw buurt te verbeteren en wilt u met dit idee aan de slag? Wij helpen u graag op weg met een eenmalige financiële bijdrage.

Bij burgerinitiatieven kunt u denken aan het organiseren van een activiteit in uw buurt of het organiseren van burenhulp. Het maakt daarbij niet uit of het om een eenmalige activiteit gaat of om een opstart van een vaker terugkerende activiteit.

Financiële ondersteuning aanvragen

Via het aanvraagformulier kunt u de financiële ondersteuning aanvragen. Uw aanvraag wordt beoordeeld door de Burgerinitiatieftafel. Dit is een onafhankelijke en enthousiaste groep inwoners uit onze gemeente. Zo betrekt gemeente Beekdaelen haar inwoners bij het beoordelen van burgerinitiatieven.
Over aanvragen tot € 10.000 beslist de Burgerinitiatieftafel zelf. Over aanvragen vanaf € 10.000 adviseert de Burgerinitiatieftafel en beslist het College van B&W.

De leden van de Burgerinitiatieftafel gaan liefst zo vroeg mogelijk in gesprek met inwoners die een burgerinitiatief willen opstarten. Hierdoor kunnen zij die inwoners helpen om hun idee -waar nog nodig- passend te maken aan de voorwaarden en met een goede en volledige onderbouwing hun aanvraag voor een eenmalige financiële ondersteuning in te dienen.

Heeft u ook een goed idee?

Weet u hoe u het ‘samen leven’ en de leefbaarheid in uw buurt kunt verbeteren en wilt u hiermee aan de slag? Vraag dan een eenmalige financiële bijdrage aan bij de gemeente. Kijk voor meer informatie op www.beekdaelensociaal.nl bij ‘burgerinitiatieven’. Of neem contact op met de Burgerinitiatieftafel via gemeente@beekdaelen.nl of via 088 – 450 20 00.

Vergelijk hulpaanbod