Bibliotheken en de 17 Global Goals

Geplaatst op: 25 september 2020

“Bibliotheken werken mee aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving voor iedereen”
Inmiddels werken bijna 100 Nederlandse gemeenten dagelijks als ‘Global Goals Gemeente’ aan het realiseren van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen. Deze zijn op 25 september 2015 unaniem vastgesteld door alle lidstaten van de VN.

Ook de Gemeente Beekdaelen heeft zich achter deze doelen geschaard.
Omdat de bibliotheek een partner wil zijn in persoonlijke ontwikkeling, ter verbetering van maatschappelijke welvaart en welzijn en omdat ontmoeting en debat een van haar wettelijke kernfuncties is, kunnen wij mede een rol vervullen in het debat en de realisatie van deze doelen.
Samen met andere organisaties en burgers wil de Bibliotheek Landgraaf-Onderbanken graag lezingen organiseren en de discussie aan gaan over onderwerpen als: betaalbare en duurzame energie, duurzame steden en gemeenschappen, verantwoorde consumptie en productie. Er kunnen ook workshops worden georganiseerd rondom het doel ‘goede gezondheid en welzijn’.
Als start hijsen we vandaag de vlag.

 

Vergelijk hulpaanbod