Harmonisatie bibliotheekbeleid Beekdaelen

Geplaatst op: 9 september 2020

De Bibliotheek op School (dBos), Boekstart, Boekstart in de kinder-peuteropvang, Taalhuis en Taalcafé. Tijdens de bijeenkomst op maandagavond 7 september in het trefcentrum in Nuth - gewijd aan de concept visie Bibliotheekbeleid Beekdaelen - stonden deze termen centraal.

Het zijn de juiste middelen om taalachterstanden te voorkomen en leesplezier, schrijven en rekenen te stimuleren, volgens de aanwezigen.

De drie bibliotheekorganisaties in Beekdaelen en wethouder John Essers legden tijdens deze avond hun visie op het bibliotheekbeleid voor aan ketenpartners (kinder-peuteropvang, basisscholen, jeugdgezondheidszorg, welzijnswerk) én aan vertegenwoordigers van de gemeenteraad van Beekdaelen.

De (concept)visie en doelstellingen werden positief ontvangen. Tijdens de avond spraken ketenpartners af – nog meer- hierin samen op te trekken, want: “Voor wie de taal niet beheerst, blijft de wereld een gesloten boek”.

Ook was er enthousiasme over de manier waarop de bibliotheken en de gemeente hebben samengewerkt en over de manier van raadpleging van de partners.

Als alle betrokkenen straks instemmen met de visie brengen de bibliotheekorganisaties in kaart welke investering nodig is om alle plannen te realiseren. Daarna bepalen de organisaties samen hoe de uitvoering eruit moet zien.

Vergelijk hulpaanbod