Beekdaelen start uitvoering Koploperproject Cliëntondersteuning

Geplaatst op: 9 september 2020

Gemeente Beekdaelen onderstreept het belang van een goede, onafhankelijke cliëntondersteuning en wil de bestaande cliëntondersteuning samen met partners en burgers verder verbeteren en ontwikkelen.

Om hier een extra impuls aan te geven, heeft de gemeente zich eerder dit jaar aangemeld voor de laatste wervingsronde van het ‘Koploperproject Cliëntondersteuning’. Beekdaelen is hiervoor geselecteerd en mag zich sinds 1 april 2020 koplopergemeente noemen. Het bij het ministerie van VWS ingediende Plan van Aanpak is onlangs goedgekeurd. Daarmee komt een bedrag van € 277.500,- beschikbaar en kan nu gestart worden met de uitvoering.

Beleid dat voor iedereen goed werkt

“We willen komen tot een beleid en werkwijze die door alle betrokkenen in Beekdaelen gedragen wordt en voor iedereen goed werkt. Zodat onze inwoners -van jong tot oud- de ondersteuning en zorg krijgen die zij nodig hebben”, aldus wethouder Jeannette Quadvlieg.

Er bestaat geen vast, goed werkend model voor de onafhankelijke cliëntondersteuning. Gemeenten, hun partners en burgers moeten sámen een vorm vinden die van de cliëntondersteuning in hun gemeente een succes maakt. Deze samenwerking is dan ook een belangrijke factor binnen het koplopertraject.

Plan van Aanpak

De gemeente heeft zich eerder dit jaar aangemeld voor de laatste wervingsronde van het ‘Koploperproject Cliëntondersteuning’. Beekdaelen is hiervoor geselecteerd en mag zich sinds 1 april 2020 koplopergemeente noemen. Het bij het ministerie van VWS ingediende Plan van Aanpak is onlangs goedgekeurd.

Verbeterambities

Koplopergemeente word je niet zomaar; onze ambities zijn hoog. Wij willen:

  • een eenduidige visie en harmonisatie van het beleid en de uitvoering van de cliëntondersteuning realiseren,
  • het aanbod van de cliëntondersteuning vergroten,
  • de vindbaarheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid van de cliëntondersteuning vergroten,
  • de bekendheid met cliëntondersteuning vergroten,
  • de samenwerking tussen informele en formele cliëntondersteuning vergroten,
  • de cliëntondersteuning voor jeugdigen verbeteren, en
  • de kwaliteit van cliëntondersteuning verbeteren.

Het onlangs goedgekeurde Plan van Aanpak beschrijft hoe we deze ambities in gezamenlijkheid waar willen maken de komende 1,5 jaar.
Vedere informatie over het Plan van anpak volgt binnenkort en kunt u vinden op de website www.beekdaelensociaal.nl.

Over onafhankelijke cliëntondersteuning

De onafhankelijke cliëntondersteuning is een gratis voorziening voor iedereen die vragen heeft over zelfstandig leven, zorg en ondersteuning, participatie, wonen, onderwijs en werk en inkomen. Deze cliëntondersteuning is een middel om er voor te zorgen dat burgers de ondersteuning en zorg krijgen die zij nodig hebben. Iedere gemeente is wettelijk verplicht hierin te voorzien.

Het regelen van passende zorg en ondersteuning is niet voor iedereen een makkelijke opgave. De cliëntondersteuners helpen burgers om hun ondersteuningsbehoeften helder te krijgen, hun hulpvraag te formuleren en de juiste, passende zorg, hulp en voorzieningen te kiezen en te regelen. De cliëntondersteuners hebben veel kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze kennen de verschillende loketten en regelingen, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet, Zorgverzekeringswet (Zvw), Jeugdwet en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Meer informatie over (het aanvragen van) de onafhankelijke cliëntondersteuning vindt u op www.beekdaelensociaal.nl.

Vergelijk hulpaanbod