Online infobijeenkomst op 22 juli over vergroting drie regenwaterbuffers in Oirsbeek

Geplaatst op: 14 juli 2020

Op 7 juli heeft het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg het Ontwerp Projectplan Waterwet Oirsbeek Fase 1 vastgesteld. Het ontwerpprojectplan en het bijbehorende ontwerpbesluit tot wijziging van de legger zullen van 14 juli tot en met 24 augustus 2020 ter inzage liggen.

Deze stukken gaan over het vergroten van drie bestaande regenwaterbuffers, bij de Hulterweg, de Douvenderweg en de Vaart in Oirsbeek. Met deze werkzaamheden wil het waterschap water tijdelijk kunnen bergen ten tijde van hevige regenval om wateroverlast in de dorpskern van Oirsbeek te verminderen. Het waterschap hoopt in december te kunnen beginnen met de werkzaamheden.

Het ontwerpprojectplan en het ontwerpbesluit tot wijziging van de legger zijn vanaf 13 juli in te zien op de website van het waterschap en op het platform Met Elkaar.

Informatiebijeenkomst

 

Op 22 juli vindt van 19.00 tot ongeveer 19.45 uur een online informatiebijeenkomst plaats op https://event.aviso.nu/water-in-balans, zodat belangstellenden het effect van de werkzaamheden op hun persoonlijke situatie kunnen bekijken. Ook kunnen geïnteresseerden op deze webpagina in aanloop naar de 22ste eventuele vragen achterlaten.

Water in Balans

Oirsbeek is één van de gebiedsprojecten van het programma Water in Balans. Dit programma van Waterschap Limburg is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen tegen wateroverlast als gevolg van de klimaatverandering. In het gebiedsproject Oirsbeek trekt het waterschap samen op met de gemeente Beekdaelen, de LLTB, Natuurmonumenten en provincie Limburg.

Vergelijk hulpaanbod