Nieuwe Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz)

Geplaatst op: 20 december 2019

In de nieuwe wet per 1 januari 2020 is opgenomen dat iedereen die zich zorgen maakt dat iemand een gevaar is voor zichzelf of anderen, dit kan melden bij de gemeente.

Deze nieuwe Wet is er omdat familie, naasten of buren vaak als eerste merken dat het met iemand niet goed gaat. Het is belangrijk om dit bij de gemeente te melden voordat de situatie ernstig wordt. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen.

Let op, u doet de melding in de gemeente waar degene waar u zich zorgen over maakt woont. Verder gelden voor het opleggen van verplichte zorg strenge eisen. Kijk voor u contact opneemt met de gemeente of één van de volgende situaties aan de hand is en waar u dan het beste terecht kunt:

  • Bij een acute crisis belt u de huisarts of 112. Dan kan meteen verplichte psychische zorg worden ingezet.
  • Is er sprake van een vorm van dementie, een andere aan ouderdom gerelateerde aandoening of een verstandelijke beperking? Neem dan contact op met de betrokken zorgaanbieder of het CIZ (www.ciz.nl/) voor hulp op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • Ook bij sociale problemen zoals overlast, burenruzies of behoefte aan opvoedondersteuning biedt de Wvggz geen oplossing. Afhankelijk van uw vraag kunt u dan terecht bij uw huisarts, het Centrum voor Jeugd en Gezin of de gemeente.

Melding

Indien u van mening bent dat u een melding kunt indienen, of het niet zeker weet, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Beekdaelen via 088-4502000 of via het mailadres sociaal@beekdaelen.nl.
 

Vermeld in uw mail dat u zich zorgen maakt en een melding wilt doen in het kader van de Wet verplichte geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz)
Ook moet u dan uw naam, telefoonnummer vermelden en kort de redenen voor uw zorgen aangeven.

Wat gebeurt er met uw melding?

Na uw melding neemt de gemeente mogelijk nog contact met u op en zal gaan onderzoeken of er mogelijk verplichte zorg nodig is. Wij proberen daarbij altijd met de betrokken persoon zelf te spreken. In een verkennend onderzoek kijken we naar een aantal zaken:​

  • Lijkt er inderdaad sprake te zijn van een psychische stoornis?
  • Hoe ernstig is de situatie, hoe schatten we de kans dat de betrokkene een gevaar is voor zichzelf of anderen?
  • Zijn er nog mogelijkheden voor vrijwillige zorg of hulp?

Afhankelijk van uw persoonlijke relatie met de persoon waarover een melding ingediend is, verneemt u binnen enkele weken de uitkomst van het verkennend onderzoek. U kunt in uw gesprek met de gemeente vragen of dat voor u het geval is.

Wilt u meer weten over de Wvggz en waarom deze is ingevoerd? Lees dan verder op de website Beekdaelen Sociaal.
 

Vergelijk hulpaanbod