Ouderenmishandeling

Geplaatst op: 26 juni 2019

In juni is een landelijke campagne tegen ouderenmishandeling gestart

Ouderen moeten zich veilig voelen en veilig zijn. Toch krijgt 1 op de 20 thuiswonende 65-plussers ooit te maken met ouderenmishandeling, blijkt uit recent onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het gaat hierbij onder andere om lichamelijk geweld, geestelijke mishandeling en financiële uitbuiting. Mensen in de directe omgeving kunnen deze ouderen helpen. Daarom is nu in juni een nieuwe campagne tegen ouderenmishandeling gestart. Onder het motto ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’ roept de campagne mensen op wat te doen met hun zorgen over ouderenmishandeling.

Mensen in de directe omgeving van ouderen merken dat er iets mis is, maar weten vaak niet hoe ze in actie kunnen komen. Daarom wil deze campagne mensen aansporen een eerste stap te zetten bij vermoedens van ouderenmishandeling. Elke actie, hoe klein ook, kan al het verschil maken. Je kunt bijvoorbeeld met de oudere een kopje koffie drinken en vragen hoe het gaat. Of je bespreekt je vermoedens met iemand die de oudere ook kent, zoals een buurvrouw, familielid of wijkverpleegkundige. Want samen weet je vaak meer. En als je je zorgen deelt, kun je ook samen nadenken hoe je de oudere kunt helpen.

De website ikvermoedhuiselijkgeweld.nl geeft mensen advies wat ze kunnen doen. Hier staan onder andere de signalen van ouderenmishandeling en tips om het gesprek aan te gaan. Voor advies en hulp kunnen mensen ook anoniem bellen met Veilig Thuis via 0800-2000.

In de bijlagen vindt u veel informatie over ouderenmishandeling; ontspoorde mantelzorg en financiële uitbuiting.

Filmpje: bij de kapper: https://www.rovid.nl/dpc/camp/2019/dpc-camp-20190611-ids5knixu-web-hd.mp4

Bestanden

artikel-ouderenmishandeli
ng (1)
PDF, 266,1 kB
factsheet-ouderenmishande
ling-en-ontspoorde-mantel
zorg (1)
PDF, 106,3 kB
factsheet-financiele-uitb
uiting (1)
PDF, 87,1 kB
Vergelijk hulpaanbod