Nieuwsbericht

Uitnodiging Netwerkbijeenkomst JOGG Beekdaelen Samen Verder op 17 april 2019

logo

Graag nodigen we u uit voor de netwerkbijeenkomst van JOGG Beekdaelen om samen met u terug te blikken op de behaalde successen en vooruit te kijken om de koers voor de nieuwe gemeente Beekdaelen te bepalen. Ook leert u in een workshop ouders te motiveren/betrekken bij een gezonde leefstijl.

Het programma

16.45 uur Inloop BMV De Henkhof in Merkelbeek

17.25 uur Highlights JOGG Beekdaelen/Nuth beweegt Nuth: Uit de praktijk

18.00 uur Workshops: Ouderbetrokkenheid bij een gezonde leefstijl (Tessa de Groot) en Inspiratie/plannen: ‘Morgen in Beekdaelen’

19.00 uur Korte break, wisselen workshop

20.15 uur Plenaire terugkoppeling / actiepunten voor morgen

Voor wie is de bijeenkomst bedoeld? Voor iedereen die betrokken is bij Jongeren Op Gezond Gewicht en Nuth Beweegt Nuth, zoals leerkrachten/directies onderwijs, diëtistes, fysiotherapeuten, jeugdverpleegkundigen, trainers, bestuursleden, medewerkers kinderopvang en BSO, welzijnswerkers, ondernemers, beleidsmedewerkers, wethouders en raadsleden.

Aanmelden kan door te antwoorden op deze mail of een mail te sturen naar judith.aerdts@ggdzl.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de JOGG-regisseurs:

Judith Aerdts, judith.aerdts@ggdzl.nl
Elvera Weusten, elvera@nuthbeweegtnuth.nl