Nieuwsbericht

Gemeinsjapshoes Schimmert

Gemeenschapshuis Schimmert

Gemeente Beekdaelen wil goede diverse bestaande (burger)initiatieven onder de aandacht brengen die er al in onze gemeente zijn. Dit is nummer een; de dagopvang van Cicero in het gemeenschapshuis in Schimmert

Graag laten we de initiatiefnemers zelf aan het woord. Wat houdt het initiatief in, maar wat beweegt hun ook om zich hiervoor in te zetten?

Belangrijk hierbij is de samenwerking van diverse organisaties, zowel op vrijwillige als op professionele basis. Samenwerking is hierbij een belangrijk sleutelwoord. Hierdoor kom je samen ook verder en worden er mogelijkheden ontdekt die zonder samenwerking onderbelicht blijven!

Alles in het kader van Beekdaelen maken we samen, maar je mag ook zeggen; doen we samen! We hebben elkaar allemaal nodig.

In de bijlage het artikel van het Gemeinsjapshoes Schimmert.