Nieuws

Hoe fit en gezond ben jij? Test het bij de fitheidstest!

Sporten en bewegen is gezond. Maar wat is gezond? En hoe fit ben jij? Ken Diedering (beweegcoach Nuth beweegt Nuth) organiseert samen met verschillende fysiotherapeuten een gratis fitheidstesten op vier verschillende locaties in oktober en november in Beekdaelen. Hij nodigt alle 55-plussers uit de gemeente Beekdaelen uit mee te doen.

Lees meer

Jongerenlintje

Volwassenen krijgen vaak een onderscheiding van de burgemeester of zélfs van de Koning. Kinderen en jongeren worden hierbij nog wel eens vergeten. En dat terwijl er ook jongeren zijn die het goede voorbeeld geven aan volwassenen en andere kinderen. Daarom is er in de gemeente Beekdaelen ook voor jongeren een lintje.

Lees meer

Week van de Alfabetisering

2,5 miljoen mensen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden.

Lees meer

Waardering mantelzorgers in Beekdaelen 2019

Dit jaar is er, als blijk van waardering, de mogelijkheid het mantelzorgcompliment aan te vragen en de waarderingsbijeenkomst te bezoeken.

Lees meer

OPROEP - Samen sterk tegen eenzaamheid

Dit is een oproep aan alle personen en organisaties die op een of andere manier activiteiten ondernemen om iets aan de eenzaamheidsproblematiek in de eigen omgeving te doen.

Lees meer

"Komkommertijd" en Sociale Kaart

In de zomervakantie is het wat nieuws betreft vaak 'komkommertijd', oftewel er is weinig nieuws te melden. Toch hier even wat nieuws over de sociale kaart van Beekdaelen

Lees meer

Beekdaeler Kids Cross 4 augustus 2019

Op 4 augustus wordt voor het eerst de Beekdaeler Kids Cross georganiseerd. Een supertof BMX evenement voor kinderen van 3 tot en met 12 jaar. Om de kinderen hiervoor klaar te stomen organiseert Crossborder Cycling Limburg toffe clinics. Ook op basisschool Hulsberg.

Lees meer

Gezocht: Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) lesgevers!

Het tekort aan MBvO-lesgevers en sport- en beweegleiders senioren neemt weer toe. De gemeente Beekdaelen helpt graag mee aan de werving van potentieel nieuwe lesgevers.

Lees meer

Ouderenmishandeling

In juni is een landelijke campagne tegen ouderenmishandeling gestart

Lees meer

watertappunt Douveplein Merkelbeek

Beeld: Katja Waltmans

Wethouder John Essers tapte donderdagmiddag 20 juni jl., samen met enkele kinderen uit de buurt, de eerste flesjes verfrissend Limburgs drinkwater uit de nieuwe watertap op de Douve.

Lees meer

Heel warm zomerweer

Warm zomerweer, voor veel mensen de tijd om te genieten!

Lees meer

Crisishulp verandert in Zuid-Limburg per 1 juli 2019

Vanaf 1 juli 2019 is in regio Zuid-Limburg een nieuwe werkwijze van kracht bij crisissituaties met jeugdigen

Lees meer

Aan alle senioren in Beekdaelen.

Op 19 juni wordt er een hele leuke middag georganiseerd voor alle senioren in Beekdaelen: Het Danspaleis.

Lees meer

Er is veel te doen in Wijnandsrade, DOET U MEE!?

De vrienden van Wijnandsrade heeft het initiatief genomen om vrijwilligers te werven in Wijnandsrade.

Lees meer

Tariefswijziging Omnibuzz

Per 1 juli 2019 gaat het tarief van Omnibuzz omhoog

Lees meer

Opening Geheugentafel bibliotheek Schinveld

Alzheimer Parkstad voorzitter Math Gulpers overhandigt de eerste informatiebrochure over dementie aan wethouder Quadvlieg-van Dam

Samen met wethouder Jeannette Quadvlieg-van Dam is op woensdag 29 mei in de bibliotheek Schinveld de eerste “Geheugentafel” in de gemeente Beekdaelen officieel geopend.

Lees meer

Vrijwilligersverzekering in Beekdaelen

De gemeente Beekdaelen heeft een vrijwilligersverzekering afgesloten. Dit is de VNG Vrijwilligersverzekering (Centraal Beheer). Als iemand schade of letsel veroorzaakt óf oploopt tijdens vrijwilligerswerk, kan het zijn dat de verzekering van de gemeente hiervoor dekking biedt.

Lees meer

Uitnodiging Netwerkbijeenkomst JOGG Beekdaelen Samen Verder op 17 april 2019

Graag nodigen we u uit voor de netwerkbijeenkomst van JOGG Beekdaelen om samen met u terug te blikken op de behaalde successen en vooruit te kijken om de koers voor de nieuwe gemeente Beekdaelen te bepalen. Ook leert u in een workshop ouders te motiveren/betrekken bij een gezonde leefstijl.

Lees meer

Minibiebkastje Oirsbeek onthuld

Op 29 maart heeft wethouder John Essers samen met een aantal vrijwilligers het minibiebkastje onthuld aan de Dorpstraat 35 in Oirsbeek. Tijdens zijn openingswoord vroeg hij ook aandacht voor de grote problematiek van de laaggeletterdheid, en om na te denken over mogelijkheden om met dit soort initiatieven bij te dragen aan oplossingen.

Lees meer

Park de Oirsprong: De Kracht van samen Delen

Park de Oirsprong is een samenwerkingsverband van 7 verenigingen en diverse organisaties. Hun doel is een toekomstbestendige duurzame organisatie te ontwikkelen. Samen sterk in het aanbieden en bevorderen van sport en bewegen, cultuur en ontspanning middels duurzame verbindingen gericht op vitaliteit en saamhorigheid.

Lees meer

Gemeinsjapshoes Schimmert

Gemeente Beekdaelen wil goede diverse bestaande (burger)initiatieven onder de aandacht brengen die er al in onze gemeente zijn. Dit is nummer een; de dagopvang van Cicero in het gemeenschapshuis in Schimmert

Lees meer

Basisschool De Verrekijker opent watercafé

Lancering van het Watercafé

Meer water drinken? Dat kan op basisschool de Verrekijker in Amstenrade vanaf vandaag in het eigen watercafé op school. Het watercafé (met een watertap) is vandaag feestelijk geopend. Samen met de leerlingen, wethouder John Essers en betrokken samenwerkingspartners werd er geproost met een glaasje water.

Lees meer

Alzheimercafé Parkstad Limburg

Dinsdag 12 maart 2019 bent u van harte welkom in het Alzheimercafé Parkstad Limburg te Heerlen. Het delen van ervaringen en belevingen staat deze Alzheimercafé-avond centraal.

Lees meer

Website Hart voor Nuth

De website Hart voor Nuth is door de herindeling van Schinnen, Onderbanken en Nuth naar de gemeente Beekdalen niet meer live. Hierdoor was het niet meer mogelijk om de (herhalings)cursussen bekend te maken en ook het aanmelden via de site kon niet meer. We zijn druk doende geweest om een oplossing hiervoor te bedenken en dat is nu gelukt.

Lees meer

Mantelzorgcompliment Schinnen 2018

De aanvraagprocedure voor de aanvraag van het mantelzorgcompliment 2018 (voor Schinnen) loopt nog. Tot 1 februari 2019 kunt u dit compliment nog aanvragen.

Lees meer

Mantelzorgcompliment Onderbanken 2018

De aanvraagprocedure voor de aanvraag van het mantelzorgcompliment 2018 (voor Onderbanken) is sinds 1 november jongstleden opgestart. Tot 1 februari 2019 kunt u dit compliment nog aanvragen.

Lees meer

Welkom bij Beekdaelen Sociaal

De gemeente Beekdaelen is nu een aantal dagen een feit. Naast de gemeentelijke website is er nu ook een aparte site voor het sociaal domein: Beekdaelen Sociaal; Zorg en Welzijn

Lees meer

WijZELF Nuth, vaarwel! Beekdaelen Sociaal, welkom!

Op 1 januari 2019 is de nieuwe gemeente Beekdaelen een feit. Dit brengt natuurlijk allerlei veranderingen met zich mee, ook voor de toegang WijZELF in de gemeente Nuth.

Lees meer

Uitbetaling mantelzorgcompliment 2018 in de gemeente Nuth!

Tussen dinsdag 15 augustus en woensdag 15 november 2018 heeft de zorgvrager binnen de gemeente Nuth het mantelzorgcompliment kunnen aanvragen voor zijn/haar mantelzorger(s).

Lees meer

Omnibuzz; tarieven 2019 Beekdaelen

Omnibuzz heeft belangrijke informatie voor alle klanten, ook voor de klanten in de nieuwe gemeente Beekdaelen.

Lees meer

Discriminatie en uw gemeente.

Elke gemeente heeft de wettelijke plicht om meldingen en klachten van discriminatie te behandelen en te registreren. Voor de gemeenten; Nuth, Schinnen en Onderbanken (binnenkort Beekdaelen) doet Antidiscriminatievoorziening Limburg (ADV Limburg) dit

Lees meer

Sociale kaart Beekdaelen

In de nieuwe gemeente Beekdaelen zal er een aparte website zijn voor alle informatie over het sociaal domein: zorg & welzijn. Deze website is vergelijkbaar met de site die nu al in de gemeente Nuth operationeel is: https://wijzelf.nuth.nl/

Lees meer

Klapper van de avond!

Opruimen en ordenen aangeboden door Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) in Nuth

Lees meer

Laatste vrijwilliger van het jaar gemeente Nuth

Vrijdag 28 september is de laatste vrijwilliger van het jaar uitgeroepen door de burgemeester in de gemeente Nuth

Lees meer

Armoede in Nuth!?

Op 17 oktober 2018 is het de Internationale dag voor de uitroeiing van armoede. Ook wel Wereldarmoededag, of Werelddag van verzet tegen extreme armoede genoemd. Een dag die in 1992 door de Verenigde naties officieel is erkend

Lees meer

Ouder-kind ochtend in Nuth

Met andere ouders kletsen en de kinderen samen spelen. Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje

Lees meer

Gezin-zijn: een race tegen de klok.....?

Time magament voor gezinnen: het leven is veel te kort om geen tijd te hebben voor je gezin!

Lees meer

Sociaal ontmoeten in Nuth

In 2018 gaf 48% van de inwoners in de provincie Limburg aan zich af en toe eenzaam te voelen. Ongetwijfeld geldt dit ook voor een aantal mensen in de gemeente Nuth.

Lees meer

Mo'Jones Big Band in Wijnandsrade!

Vrijdag 28 september staat de 20 koppige big band van Mo' Jones in het gemeenschapshuis van Wijnandsrade op de planken. Dit voor de waardering van alle vrijwilligers binnen de gemeente Nuth; alle vrijwilligers zijn hierbij uitgenodigd!

Lees meer

Wandelen in Nuth

Nuth beweegt Nuth in samenwerking met IVN organiseert samen voor de 5e maal met zorgorganisatie Radar een avondwandeling.

Lees meer