Schoolkinderen Beekdaelen denken mee over coronamaatregelen

De afgelopen maanden domineerde het coronavirus ons dagelijkse leven. Zo ook dat van onze kinderen, die opeens niet meer naar school konden en niet meer ongedwongen konden afspreken met vriendjes en vriendinnetjes.

Tweede Roadsjer jeu de boules toernooi.

Na het ongekende succes van vorig jaar met ruim 100 deelnemers en een ontzettend gezellige strijd om de titel "Roadsjer Kampioen Jeu de boules", komt er dit jaar een nieuwe editie. Ook dit jaar is het toernooi weer voor iedereen in Wijnandsrade en omgeving!

Goed dat je de regels volgt!’ ‘Thank you for following the rules!’.

Veiligheidsregio Zuid-Limburg is met ondersteuning van Visit Zuid-Limburg een campagne gestart om het belang van de coronamaatregelen extra onder de aandacht te brengen bij de inwoners en (internationale) bezoekers van onze regio

Thermometer Seksuele Gezondheid Limburg 2019

De GGD Zuid Limburg en de GGD Limburg-Noord presenteren de Thermometer Seksuele Gezondheid Jongeren 2019. Deze Thermometer geeft een beeld van de seksuele gezondheid van de 4574 jongeren (onder de 25 jaar) die in 2019 het Centrum voor Seksuele Gezondheid Limburg (CSG Limburg) bezochten.

Leuke vrijwilligers gezocht!

Voor in de dagbesteding en een chauffeur voor het halen en thuis brengen van onze cliënten.

Cliëntervaringsonderzoek onder Jeugd- en WMO-cliënten

Eind juli/ begin augustus 2020 laat gemeente Beekdaelen een cliëntervaringsonderzoek uitvoeren door Dimensus, onder Jeugd- en WMO-cliënten. Het onderzoek gaat in op thema’s zoals de hulpvraag van de cliënt, het contact met de gemeente, de ontvangen ondersteuning en de kwaliteit en het effect van deze ondersteuning.

Online infobijeenkomst op 22 juli over vergroting drie regenwaterbuffers in Oirsbeek

Op 7 juli heeft het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg het Ontwerp Projectplan Waterwet Oirsbeek Fase 1 vastgesteld. Het ontwerpprojectplan en het bijbehorende ontwerpbesluit tot wijziging van de legger zullen van 14 juli tot en met 24 augustus 2020 ter inzage liggen.

Besluit Informatiebeheer en Archiefverordening ISD Kompas 2020 ter inzage

Het Dagelijks Bestuur van Kompas heeft in de vergadering van 18 juni 2020 ingestemd met het besluit Informatiebeheer ISD Kompas 2020. Het Algemeen Bestuur van Kompas heeft in de vergadering van 29 juni 2020 ingestemd met de Archiefverordening ISD Kompas 2020.

Wilt u meedenken over de aanpak van eenzaamheid in Beekdaelen?

Oproep aan inwoners gemeente Beekdaelen

Supporters stellen Sportakkoord Beekdaelen vast

De afgelopen maanden hebben sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en inwoners gewerkt aan de totstandkoming van het Sportakkoord Beekdaelen. 45 supporters hebben hun handtekening gezet onder het sportakkoord en het daarmee vastgesteld.

Politie waarschuwt voor challenge waarbij kinderen zichzelf moeten verwonden

Kinderen en ouders opgelet!

Brief aan premier Rutte namens kinderpanel Beekdaelen

Op woensdag 24 juni vond het eerste kinderpanel in Beekdaelen plaats. Op uitnodiging van wethouder Peter Janssen togen 18 kinderen uit verschillende kernen van Beekdaelen die middag naar de raadszaal in het gemeentehuis in Schinnen.

Uitnodiging inloopbijeenkomst 21 juli over project Leisure Lane, tracé Beekdaelen

De Provincie Limburg, IBA Parkstad en de gemeente Beekdaelen nodigen u uit om aanwezig te zijn bij een inloopbijeenkomst over de Leisure Lane, voor het tracé Beekdaelen. Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 21 juli tussen 14.00 uur en 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Nuth

Gezond groot worden met Pim en Poes: peuters krijgen boekje over gezonde leefstijl

Alle dreumesen van 14 maanden in Beekdaelen krijgen vanaf vandaag bij hun bezoek aan het consultatiebureau een gratis voorleesboekje over gezonde levensstijl. Het eerste boekje, met als titel ‘Wat doen Pim & Poes?’ werd vandaag uitgereikt door wethouder John Essers op het consultatiebureau in Oirsbeek.

Ben jij het alleen thuiszitten ook moe?

Nu de regels rondom corona versoepeld zijn, komt voor veel mensen het sociale leven weer op gang. Toch zijn er nog steeds VEEL mensen die alleen thuiszitten en geen of weinig contact hebben met anderen. MEER dan je wellicht denkt. Daar kunnen allerlei oorzaken voor zijn.

Schoolkinderen Beekdaelen denken mee over coronamaatregelen

De afgelopen maanden domineerde het coronavirus ons dagelijkse leven. Zo ook dat van onze kinderen, die opeens niet meer naar school konden en niet meer ongedwongen konden afspreken met vriendjes en vriendinnetjes.

Wereldwijde opruimactie van zwerfafval op 19 september 2020

Op zaterdag 19 september is het World Cleanup Day. In 180 landen wordt die dag door miljoenen mensen zwerfafval opgeruimd. In Nederland vindt World Cleanup Day gelijktijdig plaats met de jaarlijkse opschoondag van ‘Nederland Schoon’. Helpt u ook mee?

Omnibuzz; versoepeling maatregelen

Aan de klanten van Omnibuzz, de coronamaatregelen zijn met ingang van 7 juni versoepeld en dat is goed nieuws voor u en Omnibuzz. Concreet betekent dit

Openbare watertappunten WML weer beschikbaar vanaf 13 juni

Vanaf het weekend van 13 juni kunt u in heel Limburg weer genieten van vers getapt drinkwater op openbare plekken. Door de versoepeling van de coronamaatregelen, worden de watertappunten weer aangesloten. WML volgt hierbij de richtlijnen van het RIVM.

Wie verdient er volgens u een lintje?

De gemeente Beekdaelen vindt het belangrijk dat mensen die zich bijvoorbeeld jarenlang belangeloos inzetten, binnen het verenigingsleven en de samenleving, op deze manier in het zonnetje worden gezet. We horen graag van onze inwoners wie een lintje verdient. U weet immers het beste wie zich bijzonder verdienstelijk maakt voor de gemeenschap.

Week van de Jonge Mantelzorger van 1 tot 7 juni

In Nederland is een op de vijf jongeren mantelzorger (mantelzorg.nl ). Het geven van mantelzorg geeft jongeren een gevoel van voldoening, trots en liefde. Tegelijkertijd vindt ruim de helft deze zorg ook zwaar.

Chatfunctie ingevoerd bij Veilig Thuis

Chat brengt extra mogelijkheid voor advies over huiselijk geweld en kindermishandeling.

Uitvoering armoedemonitor in juni

De gemeente Beekdaelen laat door het onderzoeksbureau KWIZ een onderzoek in juni uitvoeren

Welke jongeren uit Beekdaelen verdienen in dit bijzondere jaar een lintje?

Volwassenen krijgen vaak een onderscheiding van de burgemeester of zélfs van de Koning. Mensen die bijvoorbeeld iemands leven hebben gered, een nieuwe uitvinding hebben gedaan of een super record hebben gevestigd!

Wensbus Beekdaelen breidt haar bestemmingen verder uit!

Premier Rutte presenteerde onlangs een 'routekaart' met daarin de geleidelijke afbouw van de coronamaatregelen. Vanwege het coronavirus zijn de bussen inmiddels aangepast aan de voorschriften van de overheid en de richtlijnen van het RIVM.

Wensbus Beekdaelen gaat weer rijden

Met ingang van maandag 11 mei kunt u weer reizen met de Wensbus.

Opening speeltuinen vanaf 28 april

Na de persconferentie van onze premier van dinsdag 21 april is het nog niet volledig duidelijk wat de versoepeling van de Corona-maatregelen betekent voor het heropenen van de speeltuinen. .

Aangepaste maatregelen sportverenigingen

Voor de uitvoering van de coronamaatregelen, bekendgemaakt op 21 april 2020, door de Rijksoverheid, heeft de gemeente Beekdaelen de volgende richtlijnen voor sport opgesteld.

GGD gaat door met vaccinaties tegen meningokokken

Ondanks corona-maatregelen blijft vaccineren belangrijk

Bewegen is nu net zo belangrijk als binnen blijven

De Beweegcoaches brengen op diverse manieren jong- en oud in beweging. “Thuisblijven betekent namelijk niet stil zitten. Bewegen is goed voor zowel de fysieke als mentale gezondheid. Het is nu net zo belangrijk als binnen blijven."

Ja, ik wil!

Wil jij ook iets kleins doen wat een grote impact heeft?

Inloopdagen mantelzorgers

Inloopdagen voor mantelzorgers vinden voorlopig niet plaats i.v.m. de maatregelen rondom het corona virus

Onafhankelijke cliëntondersteuning is er voor iedereen

Krijgt u zorg of hulp van een instantie? Of wilt u dit gaan aanvragen? Dan heeft u recht op gratis en onafhankelijke cliëntondersteuning. Dat is zo geregeld in de wet. De cliëntondersteuner helpt u bij het oplossen van uw problemen en/of het regelen van hulp. Zodat u daarna weer zelf verder kunt.

Sluiting van speeltuinen en sportaccommodaties verlengd!

Gemeente Beekdaelen volgt het advies van Speeltuinwerk Nederland en heeft daarom het sluiten van alle speeltuinen verlengd tot en met 28 april 2020.

Gemeente Beekdaelen geselecteerd voor Koploperproject Cliëntondersteuning

Gemeente Beekdaelen onderstreept het belang van een goede, onafhankelijke cliëntondersteuning en wil de bestaande cliëntondersteuning samen met partners en burgers verder verbeteren en ontwikkelen.

Wist u dat u veel gemeentezaken online kunt regelen?

Een bezoek aan het gemeentehuis is niet altijd nodig. Veel ‘gemeentezaken‘ kunt u tegenwoordig namelijk online regelen met uw DigiD of eHerkenning (voor ondernemers).

Waar kunt u terecht als u een vraag of een probleem heeft?

De impact van het Coronavirus op onze samenleving is enorm. Iedereen wordt er door geraakt, de een echter meer dan de ander.

UITGESTELDE BETALING HUURDERS GEMEENTELIJK VASTGOED

Het college van Beekdaelen heeft besloten om huurders van gemeentelijk vastgoed die financiële problemen ondervinden als gevolg van het coronavirus drie maanden uitstel van betaling te verlenen voor de betaling van de huurpenningen.

Aanvullende maatregelen in verband met coronavirus

De maatregelen die de overheid de afgelopen tijd in verband met het coronavirus genomen heeft, hebben ook gevolg voor ons vervoer. De vraag naar vervoer is in de afgelopen dagen drastisch teruggelopen. Momenteel, dinsdag 17 maart, is meer dan 75% van het normale vervoer uitgevallen.

Maatregelen voor burgerhulpverleners in verband met het coronavirus

De COVID-19 pandemie die nu ook Nederland in volle hevigheid heeft getroffen, heeft bij HartslagNu geleid tot nieuwe richtlijnen om verspreiding van het virus tegen te gaan. In deze mail beschrijven we de belangrijkste maatregelen bij reanimatieoproepen in relatie tot het coronavirus.

Vergelijk hulpaanbod