Bij een mantelzorgondersteuner kunt u uw vragen stellen over alles wat komt kijken bij de zorg. Bijvoorbeeld: hoe u de zorg kunt regelen, hoe u zelf leuke dingen kunt blijven doen, hoe u goed omgaat met de aandoening van uw naaste en welke hulpmiddelen er mogelijk zijn.

Steunpunt mantelzorg

De gemeente heeft een consulent of een steunpunt voor mantelzorg. U kunt daar terecht voor informatie en ondersteuning.

Zij kunnen regelwerk van u overnemen, zoals het aanvragen van een persoonsgebonden budget (pgb). Soms regelen zij ook praktische hulp bij de mantelzorg. Dit heet ook wel respijtzorg.

MantelzorgNL

MantelzorgNL is de landelijke vereniging voor mantelzorgers. Zij behartigen de belangen van mantelzorgers en geven ondersteuning.

U kunt lid worden van MantelzorgNL of naar hun Mantelzorglijn bellen (030 760 60 55). U kunt daar terecht met al uw vragen, zorgen en problemen.

Ouderenadviseur of cliëntondersteuner

Heeft u behoefte aan hulp bij het regelen van de zorg? Een cliëntondersteuner kan met u meedenken, helpen met aanvragen van zorg, en u helpen in het contact met zorginstellingen.

Een ouderenadviseur is gespecialiseerd in de vragen en problemen over zorg die ouderen tegenkomen. Een ouderenadviseur is er ook om mantelzorgers te adviseren over de zorg voor een ouder iemand.

Meer lezen over cliëntondersteuning en ouderenadvies.

Casemanager dementie

Een casemanager dementie ondersteunt mensen met dementie en mantelzorgers bij al hun vragen over dementie. Daarnaast biedt hij of zij informatie over zorgmogelijkheden en helpt eventueel zorg te regelen. De casemanager is uw aanspreekpunt voor vragen, ook wanneer er meerdere zorgverleners betrokken zijn. De casemanager dementie wordt soms ook wel dementieverpleegkundige genoemd.

U kunt bij de afdeling Sociaal, uw huisarts of uw zorginstelling navragen of u een casemanager dementie kunt krijgen. Vaak is dit een wijkverpleegkundige.

Soms heeft de gemeente ook een aparte dementieconsulent, waar u terecht kunt voor tips, ondersteuning en hulp bij de zorg voor iemand met dementie.

Mantelzorgmakelaars

Als mantelzorger moet u veel regelen. Een mantelzorgmakelaar kan u hierbij helpen, bijvoorbeeld bij de administratie. Mantelzorgmakelaars kunnen ook bemiddelen tussen u en uw werkgever, als u werk en mantelzorg wilt combineren.

Als u aanvullend bent verzekerd, kan het zijn dat uw zorgverzekeraar de kosten van de mantelzorgmakelaar vergoedt. Dit kunt u nazoeken in uw verzekeringspolis of op de website van de beroepsvereniging voor Mantelzorgmakelaars.

Cursus of lotgenotencontact

Tijdens een cursus voor mantelzorgers of een lotgenotenbijeenkomst kunt u veel informatie opdoen over mantelzorg en het omgaan met de aandoening of beperking van uw naaste.

Zulke bijeenkomsten worden vaak georganiseerd door het steunpunt mantelzorg in uw gemeente. Of door patiëntenverenigingen. U kunt onder het kopje 'Hulpaanbod' kijken wat er beschikbaar is of contact opnemen met de afdeling Sociaal voor meer informatie.

Informatie bij de afdeling Sociaal

Heeft u een vraag over mantelzorgen of over mantelzorgondersteuning in uw gemeente? Dan kunt u ook contact opnemen met de afdeling Sociaal om uw situatie te bespreken; de consulent zal dan met u meedenken over een passende oplossing voor uw vraag.

Hulpaanbod

Mantelzorgondersteuning

Maandelijkse inloopdagen

Voor contact met andere mantelzorgers, informatie (thema en...

Uit handen nemen van praktisch regelwerk van de mantelzorgers

Domicile is er als onafhankelijk mantelzorgmakelaar voor de...

Mantelzorgondersteuning

De ruim 300 Steunpunten Mantelzorg in het land richten zich op het...

Contactbijeenkomst mantelzorgers

Alzheimer Café

Zie informatie Alzheimer Café op website...

Lotgenoten en regiobijeenkomsten

De lotgenotenbijeenkomst is gericht op het contact leggen met...

Lotgenotencontact

Op de website www.naasteninbeeld.nl staan ervaringsverhalen. Via...

Organisaties

Steunpunt mantelzorg

Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad

 045-21 14 000 mantelzorgparkstad.nlMinckelersstraat 26372PPLandgraaf

Mantelzorgorganisatie

Domicile-Limburg

 085-13 05 433 domicile-limburg.nlEijkenderweg 646361DDNuth

Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad

 045-21 14 000 mantelzorgparkstad.nlMinckelersstraat 26372PPLandgraaf

MantelzorgNL - Landelijke Vereniging voor...

 030-65 92 222 mantelzorg.nlSparrenheuvel 383708JEZeist

Vergelijk hulpaanbod