Zorgen voor een naaste!

Zorgt u voor uw ouder(s), buurman, opa, oma of een bekende?
Ja, zult u zeggen en wat is daar dan bijzonder aan? Dat doe je toch gewoon, is toch vanzelfsprekend. Misschien is dat wel zo, maar toch is het goed om te weten dat je dan een mantelzorger bent. Vaak niet bewust voor gekozen, maar (vanzelfsprekend!) geworden.

Waardering

De gemeente wil de mantelzorgers die hulpvragers in onze gemeente verzorgen voor hun inzet waarderen. Op 7 juli jl. heeft de gemeenteraad in de Beekdaelen het ‘Beleidsplan mantelzorg gemeente Beekdaelen 2020-2022’ voor de komende drie jaar vastgesteld. De waardering van de mantelzorgers is een onderdeel van dit beleidsplan.

Van 2020 t/m 2022 zal er in de gemeente Beekdaelen een waarderingsbijeenkomst worden georganiseerd voor alle mantelzorgers in onze gemeente. De invulling van deze avond zal worden gemaakt in samenwerking met de werkgroep mantelzorgers en het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad. Deze avond vindt plaats rond de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg (10 november). Het jaarlijkse thema van de Dag van de Mantelzorg wordt meegenomen bij de invulling van deze bijeenkomst.
Dit jaar zal de waarderingsbijeenkomst plaatsvinden op maandag 16 november 2020.

Waarderingsbijeenkomst

Het zal niemand verbazen dat de organisatie van waarderingsbijeenkomst dit jaar beïnvloed gaat worden door de coronacrisis waarin we ons bevinden. Ondanks de versoepeling hebben we nog altijd te maken met opgelegde maatregelen vanuit de landelijke overheid. De kans dat er hier ook nog sprake van is in de maand november als we de waarderingsbijeenkomst gaan houden, is reëel denkbaar. Gezien de doelgroep (zorgvragers/mantelzorgers) is er ook sprake van een kwetsbare groep mensen. Daarom zullen we alleen een waarderingsbijeenkomst kunnen organiseren die in alle opzichten corona proof zal zijn. We willen voorkomen dat onze mantelzorgers/zorgvragers ook maar enig risico lopen. Aan de andere kant willen we ze, zeker nu, natuurlijk een waarderingsbijeenkomst niet onthouden. De invulling hiervan zal daarom anders zijn dan vorig jaar.

De gemeente en het Steunpunt komen naar u toe!

Op maandag 16 november willen we u graag bij drie locaties op een passende afstand ontmoeten. Door een aantal locaties te kiezen is het dichter bij u thuis en kunnen we het aantal aanwezigen per locatie lager houden. Graag willen we u verrassen op een van de drie onderstaande locaties:

  1. Brasserie Bie Ein - Schimmert tijdstip: van 12.00 tot 14.00 uur
  2. Gasterie Dobbelstein - Doenrade tijdstip: van 14.30 tot 16.30 uur
  3. BMV De Henkhof - Merkelbeek tijdstip: van 18.30 tot 20.30 uur

Het doel van de bijeenkomst is een informeel samen zijn waarin er ruimte is om met elkaar in gesprek te komen, maar vooral ook informeel en gezellig te laten zijn. De bijeenkomst is geslaagd als u naar huis gaat en zich ook gewaardeerd voelt voor uw inzet als mantelzorger.

Aanmelden

In verband met de voorbereidingen vragen we alle mantelzorgers (en hun zorgvragers) die één van deze bijeenkomsten willen bijwonennaan te melden.
Meldt u tijdig aan voor één van de genoemde locaties, aan het aantal plaatsen per locatie is een limiet i.v.m. de coronamaatregelen
Hoe en waar aanmelden: volgt binnekort!

Waarderingsbijeenkomst en jonge mantelzorgers

Voorgaande bijeenkomsten hebben laten zien dat de deelnemers alleen maar oudere mantelzorgers zijn. Extra aandacht hebben we dan ook voor jonge mantelzorgers (12-18 jaar). Hiervoor zullen we de komende jaren actief naar op zoek gaan. Zodra we deze jonge mantelzorgers leren ‘kennen’ willen we graag met hun in overleg gaan om van hun te weten met welke waarderingsbijeenkomst/activiteit wij hun een plezier kunnen doen.

Tip voor alle mantelzorgers

Schrijf je in bij het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad. Zo word je als mantelzorger elk jaar per brief geïnformeerd over de waardering van de mantelzorger; de waarderingsbijeenkomst en het aanvragen van het mantelzorgcompliment Natuurlijk kun je bij het Steunpunt terecht voor diverse mogelijkheden van ondersteuning als het mantelzorgen wat veel en zwaar is. Zo blijf je geïnformeerd en mis je niets!

Inschrijven bij het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad kan via info@mantelzorgparkstad.nl of via 045-2114000.

Bent u geen mantelzorger meer, meldt u dan af bij het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad.

Vergelijk hulpaanbod