Zorgt u voor uw ouder(s), buurman, opa, oma of een bekende?

Ja, zult u zeggen en wat is daar dan bijzonder aan? Dat doe je toch gewoon, is toch vanzelfsprekend. Misschien is dat wel zo, maar toch is het goed om te weten dat je dan een mantelzorger bent. Vaak niet bewust voor gekozen, maar (vanzelfsprekend!) geworden.

Waardering

De gemeente wil de mantelzorgers die hulpvragers in onze gemeente verzorgen voor hun inzet waarderen. Op 7 juli jl. heeft de gemeenteraad in Beekdaelen het ‘Beleidsplan mantelzorg gemeente Beekdaelen 2020-2022’ voor de komende drie jaar vastgesteld. De waardering van de mantelzorgers is een onderdeel van dit beleidsplan.

Van 2020 t/m 2022 kunnen mantelzorgers wederom in aanmerking komen voor het mantelzorgcompliment. We willen de mantelzorger waarderen met een geldelijke bijdrage. Hierbij is geen sprake van een verworven recht, maar van een vorm van erkenning en waardering. Het is zeker geen vergoeding voor datgene wat ze allemaal doen; dat zou onbetaalbaar zijn!

Aanvraagprocedure

We proberen de aanvragen voor zowel de aanvrager als de gemeente zo eenvoudig mogelijk te maken. Het blijft natuurlijk wel van belang om te kunnen controleren of het compliment op de juiste plekken terechtkomt en eerlijk wordt verdeeld. Daarom zijn we genoodzaakt een aantal gegevens te vragen, maar niet meer dat wat we hiervoor nodig hebben.

Voor het aanvragen van het compliment zijn er daarom een paar kleine wijzigingen t.o.v. het vorig jaar:

  1. De zorgvrager vraagt het compliment aan (i.p.v. de mantelzorger in 2019!) voor zijn/haar mantelzorger(s). Het compliment wordt ook gestort op de bankrekening van de zorgvrager die dan het compliment geeft aan de mantelzorger(s).
  2. Het opsturen van kopieën (ID, paspoort, rijbewijs, bankpas) is niet meer nodig! De nieuwe aanvraagprocedure voldoet hiermee zowel aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en privacy als aan de mogelijkheid tot controle voor een correcte verstrekking (eerlijke verdeling en op de juiste plek).
  3. Ingezet wordt om de aanvragen zoveel als mogelijk digitaal te laten indienen. Hiervoor wordt een digitaal formulier ontwikkelt dat via deze website “Beekdaelen Sociaal; Zorg & Welzijn” beschikbaar wordt gesteld. Hiervoor wordt ingelogd met DigiD door de aanvrager.

Aanvraagformulier

Hier kan de hulpvrager het formulier digitaal invullen en indienen met gebruik van DigiD: digitale aanvraag formulier.

Aanvragen ‘op papier’ blijft mogelijk. U kunt een papieren aanvraagformulier, vanaf dinsdag 1 september, ophalen bij de twee gemeentehuizen in Nuth en Schinnen en bij het CMWW, A Ge Water 20a in Schinveld.
We verzoeken u zoveel als mogelijk gebruik te maken van het digitale aanvraagformulier!

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het ontvangen van een mantelzorgcompliment zal aan alle 5 de onderstaande voorwaarden voldaan moeten worden:

  1. De mantelzorger verleent langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week onbetaalde zorg aan een naaste (degene die mantelzorg ontvangt).
  2. De mantelzorger staat geregistreerd (vóór dinsdag 3 november) bij het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad.
  3. De hulpvrager vraagt het compliment aan. Het compliment kan per hulpvrager maar eenmaal verstrekt worden.
  4. De hulpvrager woont in de gemeente Beekdaelen (de mantelzorger hoeft niet in de gemeente Beekdaelen te wonen).
  5. Mantelzorgers van intramurale zorgvragers vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit houdt in dat wanneer iemand in een instelling verblijft, er geen mantelzorgcompliment aangevraagd kan worden.

Aanvraagtermijn

Vanaf dinsdag 1 september tot dinsdag 3 november 2020 kan het mantelzorgcompliment aangevraagd worden.
Eerdere en latere aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Tip voor alle mantelzorgers

Schrijf je in bij het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad. De inschrijving is één van de voorwaarden om voor het mantelzorgcompliment in aanmerking te komen. Daarbij word je als mantelzorger elk jaar per brief geïnformeerd over het aanvragen van het mantelzorgcompliment, de waarderingsbijeenkomst en de mogelijkheden van ondersteuning. Zo mis je niets!

Inschrijven bij het Steunpunt voor mantelzorgers Parkstad kan via info@mantelzorgparkstad.nl of via 045-2114000.

Bent u geen mantelzorger meer, meldt u dan af bij het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad.

Vergelijk hulpaanbod