Zorgen voor een ander

Mantelzorgcompliment

Het mantelzorgcompliment bestaat niet meer in alle gemeentes. Elke gemeente bepaalt zelf hoe de waardering van mantelzorgers vorm krijgt.

Tot 1 januari 2019 hebben de gemeente Nuth, Schinnen en Onderbanken zelf de waardering van de mantelzorgers vorm gegeven.
De gemeente Beekdaelen zal in 2019 gaan vaststellen hoe de waardering van de mantelzorgers vorm gaat krijgen in de nieuwe gemeente. Wel is al bekend dat ook in 2019 de mogelijkheid bestaat om het mantelzorgcompliment aan te vragen. Dit mantelzorgcompliment kan eind van het jaar worden aangevraagd. Hoe en wanneer en alle andere belangrijke informatie hierover zal t.z.t. nog bekend worden gemaakt en leest u hier.

Gemeente Nuth 2018
De aanvraagprocedure van het mantelzorgcompliment is afgerond en het mantelzorgcompliment 2018 is in december 2018 uitbetaald.

Gemeente Onderbanken 2018
De aanvraagprocedure voor de aanvraag van het mantelzorgcompliment 2018 (voor Onderbanken) is sinds 1 november jongstleden opgestart. Tot 1 februari 2019 kunt u dit compliment nog aanvragen. Vanwege de herindeling van de gemeente Onderbanken naar de gemeente Beekdaelen willen wij u erop attent maken dat het niet mogelijk is om na deze datum nog aanvragen in te dienen. Alle aanvragen voor een mantelzorgcompliment 2018 (betreffende de voormalige Onderbanken) die na deze datum worden ontvangen worden afgewezen.

Hoe kunt u het mantelzorgcompliment aanvragen?
U kunt een aanvraag indienen via een aanvraagformulier mantelzorgcompliment 2018. Het aanvraagformulier vindt u hier. U kunt ook telefonisch (088-4502000) contact opnemen met de gemeente Beekdaelen, dan krijgt u een aanvraagformulier toegestuurd.

Gemeente Schinnen 2018
De aanvraagprocedure voor de aanvraag van het mantelzorgcompliment 2018 (voor Schinnen) loopt nog. Tot 1 februari 2019 kunt u dit compliment nog aanvragen.

Wij willen u erop attent maken dat het niet mogelijk is om na 1 februari 2019 nog aanvragen in te dienen. Alle aanvragen voor een mantelzorgcompliment 2018 (betreffende de voormalige gemeente Schinnen) die na deze datum worden ontvangen worden afgewezen.

Hoe kunt u het mantelzorgcompliment aanvragen?
U kunt een aanvraag indienen via een aanvraagformulier mantelzorgcompliment 2018. Het aanvraagformulier vindt u hier. U kunt ook telefonisch (088-4502000) contact opnemen met de gemeente Beekdaelen, dan krijgt u een aanvraagformulier toegestuurd.