Een begeleider kan u ondersteunen bij het uitvoeren van alledaagse taken, zodat u zo zelfstandig mogelijk kunt leven. U regelt deze vorm van begeleiding via de gemeente.

Begeleiding in het dagelijks leven

Het dagelijks leven bestaat uit allerlei bezigheden: boodschappen doen, de administratie bijhouden, uzelf wassen en aankleden, het huishouden doen. En misschien heeft u daarbij nog kinderen om op te voeden.

Soms lukt het niet op eigen kracht om dit allemaal te doen, of te bedenken welke taken het belangrijkst zijn en dus eerst moeten. Of is het moeilijk om ervoor te zorgen dat alles vaak genoeg en op tijd gebeurt. Bijvoorbeeld vanwege een beperking of psychiatrische problemen. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan in dit soort gevallen ondersteuning bieden.

Deze ondersteuning is gericht op het versterken van uw zelfredzaamheid en eigen regie. De begeleider neemt meestal geen taken over, maar ondersteunt u bij de uitvoering ervan.

Vormen van begeleiding

Onder begeleiding kan bijvoorbeeld vallen:

  • Hulp bij het dagelijks leven thuis. Zoals leren het huishouden te doen, hulp bij geldzaken en administratie.
  • Begeleiding bij het leggen van contacten.
  • Hulp bij het indelen van de dag en het ondernemen van activiteiten.
  • Gezinsondersteuning en opvoedondersteuning.
  • Begeleiding bij persoonlijke verzorging.
  • Begeleiding in een groep, ook dagbesteding genoemd.

Begeleiding via de gemeente

Begeleiding in het dagelijks leven vraagt u aan bij de gemeente. U kunt contact opnemen met de afdeling Sociaal. Of direct een melding doen.

Het hangt van uw persoonlijke situatie af of u via de gemeente begeleiding kunt krijgen en hoe die begeleiding er precies uitziet. Uw situatie wordt bekeken in het ondersteuningsgesprek. De consulent bespreekt samen met u waar u in het dagelijks leven moeite mee heeft. En welke hulp u al van anderen ontvangt of via een andere laagdrempelige oplossing. Meer over de werkwijze van de gemeente leest u op de pagina over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

U kunt de aanvraag doen met hulp van iemand uit uw naaste omgeving of samen met een cliëntondersteuner.

Bent u specifiek op zoek naar gezinsondersteuning? Of is de begeleiding nodig voor uw minderjarige kind? U kunt bij afdeling sociaal terecht voor jeugdhulp.

Eigen bijdrage

Krijgt u begeleiding vanuit de Wmo, dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. Voor begeleiding van kinderen (onder de 18) geldt geen eigen bijdrage.

Hulpaanbod

Individuele begeleiding (Wmo)

Individuele begeleiding

De WMO consulente geeft een indicatie af en vraagt aan ons of wij...

Hulp bij sociale vaardigheden, vrije tijd besteding, planning, werk of...

Na het eerste telefonische contact plannen we een oriënterend...

Individuele begeleiding

Klanten worden gekoppeld aan een vaste begeleider. Afhankelijk van...

Regieondersteuning

Individuele begeleiding

De begeleiding is praktisch gericht met nadruk op ontwikkeling van...

jeugdhulp

Toetsing problematiek, en check mogelijkheden voorliggend veld qua...

Advies- en begeleiding thuis

familie ondersteuning, relatie ondersteuning bij mensen met een...

Ambulante woonbegeleiding

Ambulante woonbegeleiding

woonondersteuning bij de cliënt thuis

Ambulante Begeleiding

Zorg aan huis wordt ook wel ambulante zorg genoemd. Onze...

Individuele begeleiding aan huis

Er wordt ondersteuning geboden op alle levensgebieden waar...

Gezinscoaching en gezinsondersteuning

Counseling voor gezinnen, ouders en of kinderen

Oudercounseling Soms valt het ouderschap je zwaar en heb je even...

Opvoedondersteuning

XONAR biedt specialistische hulp bij opvoedings- en...

Gezinscoaching (gespecialiseerde thuisbegeleiding)

Samen met onze begeleider legt u uw doelen vast en...

Opvoedingsondersteuning

Paranormale consulten/adviezen

Het geven van advies en antwoorden op vragen die voor u belangrijk...

Pedagogische thuisbegeleiding

We sluiten niemand uit wanneer de hulpvraag in relatie staat tot...

Vergelijk hulpaanbod