De ergotherapeut helpt mensen die moeite hebben met het uitvoeren van dagelijkse handelingen, bijvoorbeeld aankleden of eten klaarmaken. Met de hulp van de ergotherapeut blijft u zoveel mogelijk zelfstandig doen.

Wat doet de ergotherapeut?

De ergotherapeut bekijkt de situatie samen met u. Wat kunt u nog zelf? Wat lukt niet meer? En wat zou u graag willen kunnen? Op basis van deze doelen maakt de ergotherapeut een plan, waarin de beperkingen zoveel mogelijk worden weggenomen.

De ergotherapeut kan u bijvoorbeeld nieuwe manieren leren om bepaalde handelingen te doen. Ook adviseert de ergotherapeut over aanpassingen en hulpmiddelen. Hij of zij kan u ook laten zien hoe u hulpmiddelen goed gebruikt: bijvoorbeeld door rijles te geven voor de scootmobiel. De ergotherapeut kan ook bemiddelen bij het aanvragen van hulpmiddelen.

Verwijzing

U kunt zonder verwijzing terecht bij de ergotherapeut. Bekijk wel van tevoren of uw zorgverzekering de kosten ook vergoedt als u zonder verwijzing van een arts naar de ergotherapeut gaat.

Vergoeding

De zorgverzekering vergoedt 10 uur ergotherapie per jaar vanuit de basisverzekering. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over het basispakket. Sommige verzekeraars bieden nog een extra dekking van zo'n 2-5 uur per jaar. Dit kunt u nagaan bij uw zorgverzekeraar.

Hulpaanbod

Ergotherapie

Ergotherapie voor volwassenen

Wanneer de ergotherapeut ingeschakeld word verzamelt deze eerst...

Ergotherapie voor volwassenen

Wanneer de ergotherapeut ingeschakeld word verzamelt deze eerst...

Ergotherapie voor volwassenen

Wanneer de ergotherapeut ingeschakeld word verzamelt deze eerst...

Kinderergotherapie

Ergotherapie

Na de aanmelding volgt er een intakegesprek. Met deze informatie...

behandelingen en adviezen

Is een ergotherapiepraktijk die zich richt op het behandelen van...

Kinderergotherapie

Onderzoek en behandeling van uw kind 

Organisaties

Ergotherapeut

Gezondheidscentrum Hulsberg

 06-31 97 54 26 ergotherapieheuvelland.nlSchoolstraat 86336ARHulsberg

Ergotherapie Leunissen - FysioMx

 06-11 21 88 12 ergotherapieleunissen.nlBoschweg 46361CWNuth

Ergotherapie Schiphorst, locatie Schinnen

 06-38 54 13 37Burgemeester Pijlsstraat 56365CGSchinnen

Kinderergotherapeut

Ergotherapie Leunissen - FysioMx

 06-11 21 88 12 ergotherapieleunissen.nlBoschweg 46361CWNuth

Kinderergotherapie Beekdaelen

 06-51 37 45 07 kinderergotherapie-beekdaelen.nlHoofdstraat 396436CBAmstenrade

Ergotherapie Schiphorst - Locatie Beekdaelen

 06-38 54 13 37Dorpstraat 636438JTOirsbeek

Vergelijk hulpaanbod