Zorg en ondersteuning

Verslavingszorg

Als het niet lukt om zelf te stoppen, kunt u terecht bij de verslavingszorg.

Internetbehandeling

Instellingen voor verslavingszorg bieden soms hulp via internet. Dit wordt ook wel e-hulp genoemd.

Meestal is deze hulp bedoeld voor mensen met lichte of matige verslavingsproblematiek. U kiest er zelf voor om via internet hulp te zoeken.

Ambulante verslavingszorg

Bij ambulante verslavingszorg komt er een hulpverlener bij u thuis. Hij of zij grijpt in bij acute problemen, ondersteunt u bij het afkicken en helpt u om uw gebruik te reguleren.

U kunt zichzelf aanmelden voor deze vorm van verslavingszorg. Maar u kunt ook een verwijzing krijgen van uw huisarts.

Opname in een kliniek

Opname in een kliniek heet ook wel intramurale zorg. Dit is intensiever dan ambulante zorg.

U kunt hierbij denken aan crisisopvang, ontwenningskuren in klinieken, gedragstherapie en groepstherapie. Deeltijdbehandelingen zijn vaak ook mogelijk (een paar dagen of dagdelen per week).

U kunt zichzelf aanmelden voor deze vorm van verslavingszorg. Uw huisarts kan dat ook doen. U kunt ook door de ambulante verslavingszorg doorverwezen worden.

Sociale verslavingszorg

De sociale verslavingszorg probeert ook de leefsituatie te verbeteren.

U kunt hierbij denken aan extra hulp en begeleiding op het gebied van wonen, werken, geld en sociale problemen. Maar ook aan behandeling en begeleiding bij psychische problemen.

Zie ook