Bel bij een acuut dreigende situatie 112. In andere gevallen kunt u contact opnemen met de politie of met Veilig Thuis. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

112 bij noodsituaties

Bent u in direct gevaar? Of is iemand in uw omgeving dat? Bel dan alarmnummer 112. Dit alarmnummer is alleen voor spoedgevallen.

De politie bellen: 0900 8844

Misschien is de situatie niet spoedeisend, maar wilt u wel snel hulp. U bent bijvoorbeeld slachtoffer of getuige geweest van geweld, maar er is geen directe dreiging meer. Dan kunt u de politie bellen op 0900 8844. U kunt dan vertellen wat er aan de hand is. Op basis van uw verhaal krijgt u hulp en advies. De politie komt bijvoorbeeld langs, of nodigt u uit om aangifte te komen doen. Of u wordt doorverwezen naar andere hulp.

Meldpunt Veilig Thuis

Meldpunt Veilig Thuis is 24 uur per dag bereikbaar voor het melden van huiselijk geweld. Voor hulp en advies kunt u dit meldpunt bellen op telefoonnummer 0800-2000 (gratis). Anoniem blijven is mogelijk.

U krijgt een hulpverlener aan de lijn die naar u luistert en advies geeft over de stappen die u kunt nemen. Deze medewerker kan ook helpen bij het organiseren van verdere professionele hulp.

Chatten met Veilig Thuis

U kunt tussen 9 en 22:00 ook chatten met een medewerker van Veilig Thuis via de website van Veilig Thuis.

Melden via codewoord

Bent u slachtoffer van huiselijk geweld? U kunt dit ook melden door bij de balie van een apotheek het codewoord 'masker 19' te noemen. De apotheker schakelt dan Veilig Thuis in. Dit kan een uitkomst zijn als u niet op een veilige plek kunt bellen, bijvoorbeeld omdat u vanwege het coronavirus thuis moet blijven.

Ook als u twijfelt

Ook als u het vermoeden heeft dat iemand anders slachtoffer is van geweld of misbruik, kunt u bellen met Veilig Thuis. Kijk voor meer informatie op de website van Veilig Thuis.

Op de website Ik vermoed huiselijk geweld kunt u meer informatie vinden over wat u kunt doen bij vermoedens van huiselijk geweld.

Veilig Thuis is ook bereikbaar als het gaat om kindermishandeling.

Nieuwe Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz)

Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Soms is dan verplichte Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ) nodig. Op 1 januari 2020 is de nieuwe Wet verplichte GGZ (Wvggz) ingegaan. Deze wet vervangt de oude wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ). De gemeente vormt na invoering van de Wvggz een extra toegang tot verplichte zorg. De toegang tot verplichte zorg voor professionals in de GGZ en het Openbaar Ministerie (OM) blijft ook bestaan.

Maakt u zich zorgen over iemand in uw omgeving die volgens u dringend hulp nodig heeft? En ziet u geen andere oplossing? Vanaf 1 januari 2020 kunt u uw zorgen melden bij de gemeente.

Vermeld in uw mail dat u zich zorgen maakt en een melding wilt doen in het kader van de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz). Ook moet u dan uw naam, telefoonnummer vermelden en kort de redenen voor uw zorgen aangeven.

In het artikel 'Verplichte zorg in de GGZ' leest u alle informatie hierover en hoe/waar u kunt melden.

Vergelijk hulpaanbod