Crisisopvang is er voor mensen die niet meer thuis kunnen wonen en snel onderdak nodig hebben.

Crisisopvang

De crisisopvang biedt tijdelijk onderdak en begeleiding voor mensen die door psychische of sociale problemen niet meer thuis kunnen wonen. En die snel een plek nodig hebben. Bijvoorbeeld bij:

  • een psychische crisis
  • relatieproblemen
  • mishandeling
  • rouw
  • geldproblemen

Iemand kan dan tot enkele maanden terecht in een crisisopvangcentrum.

Crisisdienst

De crisisdienst is bedoeld voor mensen die door psychische problemen direct hulp nodig hebben. Bel bij een psychische crisis de huisarts: deze kan doorverwijzen naar de crisisdienst.

Crisishulp jeugd Zuid-Limburg

Indien er sprake is van een acute situatie rondom jeugd, buiten de openingstijden van het gemeentehuis (Afdeling Sociaal), dan kunt u bellen met de crisishulp jeugd Zuid-Limburg via telefoonnummer 043 - 6045777.

Crisis vanwege huiselijk geweld

Bel bij acute nood 112 of als het iets minder haast heeft Veilig Thuis 0800 - 2000, 24 uur per dag bereikbaar. Meer over Veilig Thuis.

Begeleiding

In de crisisopvang krijgen mensen begeleiding bij het omgaan met hun problemen en het plannen van hun toekomst. De begeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • hulp bij het zoeken van dagbesteding (werk of school);
  • hulp bij het zoeken van nieuwe woonruimte;
  • het maken van een plan om zelfstandig te gaan wonen;
  • het maken van een plan om contacten te herstellen.

Hulpaanbod

Crisisopvang

Acute hulp

Onze hulp bestaat uit Crisis pleegzorg, Crisis hulpverlening...

Crisisopvang voor kinderen en jongeren

Acute hulp

Onze hulp bestaat uit Crisis pleegzorg, Crisis hulpverlening...

Vrouwenopvang

Crisisopvang

Crisisopvang is acute noodhulp voor maximaal 12 weken. Samen met...

Ambulante begeleiding

Sommige mensen hebben een beetje begeleiding nodig om normaal te...

Dag- en Nachtopvang

Wanneer het echt niet anders kan, biedt Moveoo tijdelijk onderdak...

Organisaties

Crisisopvang

LEVANTOgroep - Centraal Bureau

 088-70 77 600 levantogroep.nlLuxemburgstraat 306135LCSittard

Huisartsenpraktijk Schimmert

 045-40 41 215 huisartspraktijkschimmert.nlHoofdstraat 66333BJSchimmert

Huisartsenpraktijk Puth

 046-41 15 400 huisartsenpraktijkputh.nlKerkweg 1336155KMPuth

Huisartspraktijk Wijnandsrade

 045-52 42 397 dedorpsdokter.nlOudenboschstraat 366363BVWijnandsrade

Vergelijk hulpaanbod