Er zijn verschillende manieren waarop uw gemeente u kan ondersteunen wanneer u als arbeidsgehandicapte een baan zoekt. De sociale dienst bekijkt samen met u welke ondersteuning nodig is. Het hangt van uw woonplaats af bij welke sociale dienst u terecht kunt:

ISD BOL, ISD Kompas of sociale dienst Schinnen

Bent u werkloos en bent u op zoek naar werk? Of begint u net op de arbeidsmarkt en lukt het niet om aan het werk te komen? Wij geven u informatie en tips voor het vinden van een baan. Liefst betaald en anders vrijwillig.

Heeft u geen baan? En daardoor geen of weinig inkomen? Of schulden?

Wij kijken samen met u of u (tijdelijk) een bijstandsuitkering kunt krijgen. Of een andere vorm van ondersteuning.

Onderbanken: ISD BOL

Inwoners van de gemeente Beekdaelen, die in de voormalige gemeente Onderbanken wonen en (tijdelijk) geen inkomen hebben, kunnen terecht bij ISD BOL.
ISD BOL is gevestigd in het gemeentehuis van Brunssum en ondersteunt –naast inwoners van de voormalige gemeente Onderbanken- ook mensen uit de gemeenten Brunssum en Landgraaf.

Nuth: ISD Kompas

Inwoners van de gemeente Beekdaelen, die in de voormalige gemeente Nuth wonen en (tijdelijk) geen inkomen hebben, kunnen terecht bij ISD Kompas.
ISD Kompas is gevestigd in het voormalige gemeentehuis van Nuth en ondersteunt –naast inwoners van de voormalige gemeente Nuth- ook mensen uit de gemeenten Simpelveld en Voerendaal.

Schinnen: sociale dienst Schinnen

Inwoners van de gemeente Beekdaelen, die in de voormalige gemeente Schinnen wonen en (tijdelijk) geen inkomen hebben, kunnen terecht bij de sociale dienst Schinnen – deze is gevestigd in het voormalige gemeentehuis van Schinnen - participatie@beekdaelen.nl / 088-4502000

Begeleiding en coaching

Iemand van de de sociale dienst kan met u meedenken over uw mogelijkheden en met u naar een geschikte werkplek zoeken. De sociale dienst kan ook een jobcoach inzetten, die u helpt wanneer u bent begonnen met een nieuwe baan. Deze hulp heet ook wel hulp bij re-integratie. Zie ook Re-integratie via de gemeente.

Daarnaast kan de sociale dienst voor mensen met een arbeidsbeperking extra hulp en/of subsidie bieden: loonkostensubsidie of beschut werk.

Heeft u een uitkering van UWV, dan kunt u voor deze ondersteuning terecht bij UWV. Meer lezen hierover? Re-integratie via UWV.

Loonkostensubsidie

Om werkgevers aan te moedigen om iemand met een arbeidsbeperking aan te nemen, kan de gemeente loonkostensubsidie geven. Als u door een arbeidshandicap minder productief bent, dan kan de gemeente uw loon aanvullen. De werkgever ontvangt deze aanvulling. Loonkostensubsidie kan ook worden gebruikt voor beschutte werkplekken.

Beschut werk

Lukt het u niet om bij een gewoon bedrijf aan de slag te komen, dan kunt u misschien gaan werken in een beschutte werkplek via de gemeente. Die plekken zijn bestemd voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking die alleen met aanpassingen en begeleiding op de werkplek kunnen werken.

Op een beschutte werkplek zijn begeleiding en aanpassingen aanwezig die een gewone werkgever niet kan bieden. UWV beoordeelt of u een beschutte werkplek nodig heeft en de gemeente regelt het dienstverband voor beschut werk.

Hoe regel ik beschut werk?

U komt misschien in aanmerking voor een beschutte werkplek, als UWV vaststelt dat u alleen onder aangepaste omstandigheden kunt werken. U kunt hiervoor bij UWV een aanvraag beoordeling arbeidsvermogen doen. UWV beoordeelt dan uw situatie. Daarna krijgt u een brief met een advies van UWV: het advies indicatie beschut werk.

Adviseert het UWV dat u alleen in een beschutte werkomgeving kan werken, dan moet de gemeente u aan een beschutte werkplek helpen.

U kunt zich ook direct melden bij de sociale dienst om in aanmerking te komen voor een beschutte werkplek. De sociale dienst vraagt dan een advies voor u aan bij UWV.

Sociale werkvoorziening

Beschut werk is de opvolger van de sociale werkvoorziening die was geregeld in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Deze wet geldt alleen nog maar voor mensen die op 1 januari 2015 een dienstverband in de Wsw hadden. Zij houden hun sociale werkplek. De Wsw is gesloten voor nieuwe aanvragen.

Dagbesteding

U kunt ook op zoek gaan naar een vorm van dagbesteding waarbij u aan het werk gaat. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of arbeidsmatige dagbesteding.

Hulpaanbod

Arbeidsmatige dagbesteding

Arbeidsmatige dagbesteding

Radar biedt in samenwerking met Makro een arbeidsmatige...

Begeleiding naar vrijwilligerswerk

Medewerkers van GGMD begeleiden naar passend (vrijwilligers)werk....

Organisaties

Sociale dienst

ISD Kompas

 045-56 59 250 isd-kompas.nlDeweverplein 16361BZNuth

ISD BOL - Balie Lindeplein Brunssum

 045-52 53 747 isdbol.nlLindeplein 16444ATBrunssum

ISD BOL - Balie 'Burgerhoes' Landgraaf

 045-52 53 747 isdbol.nlSweelinckplein 16371LBLandgraaf

Sociale werkvoorziening

Relim

 045-54 21 199 relim.nlCasinolaan 66372XGLandgraaf