De WW is een tijdelijke uitkering voor mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt en geen werk hebben. Of voor mensen die een deel van hun werkuren zijn kwijtgeraakt. Een WW-uitkering vraagt u aan bij het UWV.

Recht op WW

Of u een uitkering krijgt, hoe lang u een uitkering krijgt en hoe hoog die uitkering is, hangt van een aantal voorwaarden af. Bijvoorbeeld van uw arbeidsverleden. Dat is het aantal weken of jaren dat u werkte in de periode voordat u werkloos werd. Daarnaast moet u direct inzetbaar zijn voor nieuw werk. Bent u door uw eigen schuld werkloos geworden, bijvoorbeeld doordat u zelf ontslag nam? Dan krijgt u geen WW.

Meer over de voorwaarden leest u op de website van het UWV.

Weer aan het werk

Een WW-uitkering is een tijdelijk inkomen voor als u werkloos bent geworden of een deel van uw werkuren bent kwijtgeraakt. Het is de bedoeling dat u zo snel mogelijk weer betaald werk vindt. Actief solliciteren is verplicht voor mensen met een WW-uitkering.

Adviseur werk

De adviseur werk is een medewerker van het UWV. Hij of zij begeleidt mensen met een WW-uitkering. U maakt afspraken met uw adviseur werk over solliciteren of u ontvangt hiervoor een taak in uw Werkmap.

Als u na een half jaar geen werk heeft gevonden, nodigt de adviseur werk u uit voor een gesprek. Met de adviseur werk bespreekt u dan hoe het gaat met solliciteren en het zoeken van werk. En wat er nog meer voor mogelijkheden zijn om weer aan het werk te gaan. Misschien komt u in aanmerking voor een re-integratietraject.

Maximaal 24 maanden WW

Sinds 1 april 2019 is de maximale WW-duur 24 maanden (2 jaar). Hoe lang u recht heeft op WW, hangt af van uw arbeidsverleden. Meer over de duur en de hoogte van de WW-uitkering leest u op UWV.nl.

Vrijwilligerswerk en WW

Wilt u vrijwilligerswerk gaan doen met uw WW-uitkering? Dan mag dat, als het vrijwilligerswerk uw kansen op een betaalde baan niet in de weg staat. Krijgt u een baan aangeboden, dan moet u stoppen met vrijwilligerswerk onder werktijd.

Leg uw plannen altijd eerst voor aan het UWV. Het UWV beoordeelt of het om echt vrijwilligerswerk gaat. U kunt de regels en een meldingsformulier vinden op de website van het UWV.

Mantelzorg en WW

U hoeft misschien tijdelijk niet te solliciteren als u mantelzorger bent. Mantelzorg is langdurig en onbetaald zorgen voor iemand uit uw omgeving die ziek is of om een andere reden hulp nodig heeft. U kunt bij het UWV navragen of dit ook voor u geldt.

Hulp en uitleg

De meest actuele informatie over de WW vindt u op UWV.nl en werk.nl.

Heeft u extra uitleg nodig bij het werken met uw persoonlijke Werkmap of werk.nl? Kom dan naar de wekelijkse inloopmiddag op het Werkplein.

Op werk.nl vindt u sollicitatietips, kunt u vacatures zoeken en vindt u online trainingen die u ondersteunen bij het vinden van werk.

Hulpaanbod

Re-integratie- en loopbaanbegeleiding

Re-integratie tools

Online tests te ondersteuning van re-integratie trajecten. Een...

Ondersteuning bij het vinden van werk

De werkwijze is beschreven in het Plan van Aanpak.

Ondersteuning bij het vinden van werk

De werkwijze is beschreven in het Plan van Aanpak.

Organisaties

Re-integratiebedrijf

Stichting Opleidingen Sfeerkeepers -...

 06-53 46 79 50 sfeerkeepercollege.nlGoltziusstraat 205911AVVenlo

Zorggroep Triade

 045-82 00 400 zorggroeptriade.nlRimburgerweg 446445PABrunssum

Vergelijk hulpaanbod