U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als u in Nederland woont en niet genoeg verdient om van rond te komen.

Recht op bijstand

U krijgt alleen bijstand als u geen andere uitkering of tegemoetkoming kunt krijgen. Bijvoorbeeld een WW-uitkering of studiefinanciering. Kijk voor een overzicht van de voorwaarden op de website van de Rijksoverheid.

Een bijstandsuitkering is bedoeld om de periode totdat u weer een baan heeft, te overbruggen. Met een bijstandsuitkering bent u in principe verplicht om te solliciteren. De bijstand maakt deel uit van de Participatiewet.

Bijstandsuitkering aanvragen

Om een bijstandsuitkering aan te vragen gaat u naar de gemeente:

  • Woont u in de voormalige gemeente Nuth of Schinnen? Dan kunt u terecht bij ISD Kompas.
  • Inwoners van de voormalige gemeente Onderbanken kunnen terecht bij ISD BOL.

Plichten in de bijstand

Als u in de bijstand zit, dan moet u zich aan bepaalde regels houden. Zo moet u aangeboden werk aannemen. En u moet het geen probleem vinden om te reizen of te verhuizen om aan werk te komen. De volledige lijst van plichten vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Houdt u zich niet aan deze plichten, dan krijgt u in sommige gevallen een lagere uitkering. De gemeente bepaalt dit.

Tegenprestatie

De gemeente kan mensen met een bijstandsuitkering vragen om een tegenprestatie. Wie een bijstandsuitkering krijgt, moet daar dan iets voor terugdoen. Gemeentes beslissen zelf aan wie ze een tegenprestatie vragen en hoe ze die invullen.

Taal leren

Vraagt u bijstand aan, dan moet u bewijzen dat u Nederlands kunt verstaan, spreken, lezen en schrijven. Dit heet de taaleis. Kunt u dit niet? En probeert u het ook niet te leren? Dan mag de gemeente uw uitkering verlagen.

Wilt u beter Nederlands leren? Kijk dan eens bij de tips.

Tijdelijke voorzieningen voor ondernemers en zelfstandigen als gevolg van de Coronacrisis

Naar aanleiding van de coronacrisis heeft de overheid diverse maatregelen getroffen om ondernemers en zelfstandigen te helpen. Het kabinet heeft dinsdag 17 maart besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen.

U kun uw eventuele aanvraag of andere tijdelijke regelingen aanvragen via de reguliere loketten die hierna staan vermeld:

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)
en/of een lening voor bedrijfskapitaal

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers wordt opnieuw verlengd.

Deze ‘Tozo 3’ loopt van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021.

Aanvragen Tozo 3 per 1 oktober 2020

Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS): eenmalige tegemoetkoming van € 4.000

Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de kabinetsmaatregelen rond het coronavirus? Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland?

Dan kunt u via de regeling ‘tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS)’ een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen. Deze tegemoetkoming wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor meer informatie, aanvragen en veel gestelde vragen kunt u terecht op de website van RVO.
Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Advies en ondersteuning

U kunt gratis voor advies en met vragen terecht bij “155-Help een bedrijf”.
Dit hulploket is te bereiken via 088-9990155 of online via www.155.nl

Coronaloket Kamer van Koophandel

De Rijksoverheid heeft diverse maatregelen aangekondigd.
Op de website van de Kamer van Koophandel kunt u hierover meer lezen: www.kvk.nl/corona

Organisaties

Sociale dienst

ISD Kompas

 088-45 02 250 isd-kompas.nlDeweverplein 16361BZNuth

ISD BOL - Balie Lindeplein Brunssum

 045-52 53 747 isdbol.nlLindeplein 16444ATBrunssum

ISD BOL - Balie 'Burgerhoes' Landgraaf

 045-52 53 747 isdbol.nlSweelinckplein 16371LBLandgraaf

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod