Er zijn verschillende regelingen die u kunnen helpen om het financieel te redden.

Regelingen van de gemeente

Uw gemeente heeft aanvullende regelingen voor mensen met een laag inkomen. Dit verschilt per gemeente. Hieronder staan een aantal veelvoorkomende regelingen.

Op de website van uw gemeente vindt u meer informatie over de regelingen in uw gemeente.

Gemeentebelasting

U betaalt belasting aan de gemeente. Heeft u een laag inkomen, dan kunt u dit ook in delen betalen, in plaats van in één keer. In sommige gevallen hoeft u geen belasting te betalen. U leest er meer over bij gemeentelijke belastingen.

Meedoenregeling

In veel gemeentes is er een Meedoenregeling voor mensen met een laag inkomen. U en uw gezinsleden krijgen een bedrag om te besteden aan activiteiten. Bijvoorbeeld voor sport en spel, muziek en dans of voor uitstapjes.

Vraag de gemeente wat er mogelijk is.

Kinderen laten meedoen

Heeft u niet genoeg geld om sport, muziekles of een schoolreisje voor uw kind te betalen? Misschien heeft uw gemeente hier speciale regelingen voor. Of misschien kan Stichting Leergeld u helpen. Op de website van Stichting Leergeld kunt u een aanvraag doen.

U kunt ook op de website Samenvoorallekinderen.nl kijken. Daar vindt u meer informatie over regelingen die kinderen laten meedoen in uw gemeente. Vaak kunt u via deze website ook meteen een aanvraag doen.

Sporten voor kinderen en jongeren

Wil uw kind graag sporten, maar heeft u niet genoeg geld om dat te betalen? In sommige gemeentes kunt u dan een vergoeding krijgen via het Jeugdfonds Sport. Deze organisatie betaalt dan de contributie van de sportclub. Of sportkleding en sportspullen (bijvoorbeeld voetbalschoenen of een hockeystick).

U kunt nagaan of uw gemeente meedoet op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Cultuur voor kinderen en jongeren

Kinderen zijn graag creatief bezig: zingen, dansen, muziek maken, toneel spelen, tekenen. Misschien wil uw kind op les, maar heeft u er niet genoeg geld voor. Dan kan het Jeugdfonds Cultuur helpen door de lessen te betalen. Kijk of uw gemeente meedoet op Jeugdfondssportencultuur.nl.

Regelingen voor mensen met een ziekte of beperking

Als u een chronische ziekte of een beperking heeft, moet u misschien extra kosten maken voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen.

  • Heeft u een laag inkomen, dan kunt u meestal gebruik maken van de collectieve zorgverzekering van uw gemeente. Soms betaalt de gemeente dan ook een deel van de premie.
  • Misschien heeft u recht op een tegemoetkoming of dubbele kinderbijslag.
  • Kijk ook of u in aanmerking komt voor andere regelingen om meerkosten vergoed te krijgen. Kijk op Meerkosten.nl voor een overzicht van regelingen.

Hulp bij schulden

Heeft u schulden? Dan zijn er manieren om die het hoofd te bieden.

Bijzondere bijstand

Wanneer u bijzondere kosten moet maken, die u niet zelf kunt betalen, kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Individuele inkomenstoeslag

Moet u al langere tijd van een laag inkomen rondkomen, dan kunt u misschien een individuele inkomenstoeslag krijgen van de gemeente.

Hulpaanbod

Bijzondere bijstand

Participatiewet, IOAW, BBZ, minimabeleid en bijzondere regelingen

ISD BOL voert een aantal wettelijke regelingen uit. Dat zijn de...

Participatiewet, IOAW, BBZ, minimabeleid en bijzondere regelingen

ISD BOL voert een aantal wettelijke regelingen uit. Dat zijn de...

Organisaties

Stichting Leergeld

Sam& voor alle kinderen

 010-30 75 909 samenvoorallekinderen.nlVan Nelleweg 13044BCRotterdam

Meer info, melding of aanvraag

Vergelijk hulpaanbod