Er zijn allerlei manieren om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld bij een maatjesproject, zorginstelling of buurtvereniging. Een vrijwilligerscentrale of welzijnsorganisatie kan u op weg helpen. Soms heeft u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

Maatje worden

Maatjes zijn vrijwilligers die leuke, ontspannende activiteiten ondernemen met mensen die aandacht, steun of begeleiding nodig hebben. Meer over maatjesprojecten.

Buddy worden

Buddy's zijn vrijwilligers die mensen met een ziekte of beperking praktische hulp en emotionele steun geven. Bijvoorbeeld samen uitstapjes maken, maar ook steunen bij het omgaan met de beperking. Dit heet ook wel buddyzorg.

Helpen als vrijwillige thuishulp

Vrijwilligers van de vrijwillige thuishulp helpen en ondersteunen mensen met een beperking of een chronische ziekte, naast familie, vrienden en professionele hulpverleners. Ze bieden bijvoorbeeld praktische steun en hulp: in het huishouden, bij klusjes, bij administratie of bij vervoer. Maar ook gezelschap.

Er zijn ook vrijwilligers die thuis helpen (of in een hospice) wanneer iemand op sterven ligt. Dit heet vrijwillige palliatieve terminale zorg, vaak afgekort VPTZ.

Bij een zorginstelling helpen

Zorginstellingen werken meestal met vrijwilligers. Uw werk wordt daar zeer gewaardeerd. U kunt contact opnemen met bijv. een ouderencentrum, verzorgingshuis, verpleeghuis, ziekenhuis, gehandicapteninstelling of instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Vraag naar de vrijwilligerscoördinator.

U kunt denken aan de volgende soorten werk:

  • helpen bij de maaltijden,
  • gastheer of gastvrouw zijn
  • activiteiten begeleiden
  • koffie- en bingo-ochtenden begeleiden
  • mensen begeleiden bij ziekenhuisbezoek
  • meehelpen met koken voor een groep
  • een wandeling met iemand maken
  • spelletjes doen
  • zingen of muziek maken

Bij de sportvereniging helpen

Bij sportverenigingen wordt veel werk verzet door vrijwilligers, die trainingen geven, in het bestuur zitten, de kantine draaiende houden, wedstrijden organiseren, het clubhuis schoonmaken, enzovoort!

Beoefent u of uw kind een sport? Dan komt u waarschijnlijk vanzelf wel in aanraking met de mogelijkheden tot het doen van vrijwilligerswerk. Maar u kunt natuurlijk ook zelf het initiatief nemen.

Verenigingen en activiteiten in de buurt

Wijk- en buurtverenigingen zijn belangrijk om de saamhorigheid en levendigheid in een buurt te verbeteren. Gaat u maar eens kijken wat voor vereniging in uw buurt actief is.

Het kan leuk zijn een keer een kijkje te nemen bij een koffie-ochtend, een wijkvergadering of een activiteit die in het buurtcentrum wordt georganiseerd. Vraagt u gerust eens naar de mogelijkheden voor het doen van vrijwilligerswerk. Wordt u vrijwilliger in uw buurtcentrum, dan is dat bovendien een leuke gelegenheid om eens wat meer mensen uit de buurt te leren kennen. En u maakt zich nog nuttig ook.

Actief worden bij geloofsgemeenschap

Natuurlijk kunt u ook terecht bij uw kerk, moskee of andere geloofsgemeenschap voor het doen van vrijwilligerswerk. Vaak zijn er verschillende mogelijkheden om te helpen. Praat er eens over met anderen die bij uw geloofsgemeenschap betrokken zijn. Misschien brengt het u op een idee.

Vrijwilligerscentrale of welzijnsorganisatie

Een vrijwilligerscentrale is een organisatie die bemiddelt voor mensen die vrijwilligerswerk zoeken. U kunt er terecht met uw vragen over vrijwilligerswerk. En u krijgt hulp bij het zoeken van geschikt vrijwilligerswerk. Soms heeft zo’n organisatie ook een online vacaturebank voor vrijwilligers, waar u zich kunt inschrijven.

In onze gemeente is er een vrijwilligerscentrale. Hier vindt u vacatures waarop u kunt reageren: Vrijwilligerscentrale Brunssum en Beekdaelen. Heeft u vragen of hulp nodig dan kunt u hier ook contact opnemen met de beheerder van de vrijwilligerscentrale.

Een VOG nodig?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag. Voor sommige beroepen is dit verplicht.

Ook vrijwilligersorganisaties kunnen een VOG van u vragen voordat zij u als vrijwilliger aannemen. Meer over de VOG.

Hulpaanbod

Buddyzorg

Buddyzorg Limburg

Het doel van Buddyzorg Limburg is om ernstig lichamelijk zieke...

Vrijwillige thuishulp

Respijtzorg

Voor mantelzorgers is het vaak van groot belang dat ze even...

Organisaties

Vrijwilligersorganisaties

De Zonnebloem, afdeling Amstenrade

 046-44 22 357 

Repair Cafe Oirsbeek - Schepenbank

 046-44 23 329 Oirsbekerweg 2a6438HCOirsbeek

De Zonnebloem Beekdaelen Centraal - Afdeling...

 046-44 28 350 Dorpstraat 16438JSOirsbeek

Wijk- of buurtvereniging

Stichting Speelvoorzieningen kern Nuth

 06-30 57 70 34 speeltuin-toreke.nlDonatusstraat 2016361TPNuth

Culturele Vereniging Oirsbeek

 06-10 98 25 25 Grachtstraat 16438HLOirsbeek

Carnavalsvereniging "De Pötters".

 046-82 00 210 cvdepotters.nlKerkweg 326155KNPuth

Sportverenigingen (alles)

Omni vereniging Amstenrade Sport

 omni.amstenrade.netDe Gyselaar 556436ATAmstenrade

Omni vereniging Amstenrade Sport

 omni.amstenrade.netKerkstraat 236439ANDoenrade

Gymvereniging Olympia KFC Schinveld

 06-06 42 09 68 96 gvolympiakfc.nlKloosterlaan 76451ENSchinveld

Religieuze organisaties

Kerkelijke Stichting "Het Werk" - Het Korenveld

 046-44 21 282 hetwerk-fso.orgWilmenweg 1a6447AWMerkelbeek

Pastoriekerk St. Bavo - Dorpstraat 24, 6361 EL...

 045-52 41 208 bavonuth.nlStationstraat 1916361BHNuth

Gevangenenzorg Nederland

 079-33 10 568 gevangenenzorg.nlKoraalrood 252718SBZoetermeer

Maatjesproject

Levantogroep Vrijwilligers

 088-70 77 600 Luxemburgstraat 306135LCSittard

Stichting Vier het Leven

 035-52 45 156 4hetleven.nlEnergieweg 81271EDHuizen

Gevangenenzorg Nederland

 079-33 10 568 gevangenenzorg.nlKoraalrood 252718SBZoetermeer

Vrijwillige palliatieve terminale zorg

Vrijwilligersorganisatie De Brug

 046-45 81 066 thcdebrug.nlGewandeweg 56161DJGeleen

Ruggesteun

 045-21 14 000 ruggesteun.nlMinckelersstraat 26372PPLandgraaf

Vergelijk hulpaanbod