Voor kinderen met een beperking zijn verschillende behandelingen, therapieën en trainingen mogelijk. Informeer bij de arts van uw kind naar de mogelijkheden. Is uw kind al onder behandeling van een fysiotherapeut, ergotherapeut of andere behandelaar? Dan kan deze u wellicht verder adviseren.

De volgende therapieën en behandelingen kunnen uw kind helpen zich verder lichamelijk en geestelijk te ontwikkelen.

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is gericht op het ontwikkelen van de fijne en grove motoriek.

Ergotherapie

Ergotherapie is voor het verbeteren van de zelfredzaamheid. Bijvoorbeeld als er problemen zijn met het uitvoeren van allerlei dagelijkse activiteiten. Er zijn gespecialiseerde kinderergotherapeuten.

Logopedie

Logopedie richt zich op alle problemen op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor en slikken bij baby's, kinderen en volwassenen.

Oefentherapie

Oefentherapie Cesar-Mensendieck helpt mensen om hun lichaam beter te gebruiken. Het richt zich op beweging en vaardigheden. Een kinderoefentherapeut kan kinderen met motorische problemen helpen om spelenderwijs beter te bewegen.

Vaktherapie

Vaktherapie is een verzamelnaam en heet ook wel ‘creatieve therapie’. Het is therapie door te doen, bijvoorbeeld door te bewegen, te voelen, te spelen, te dansen of te zingen. Onder vaktherapie vallen bijvoorbeeld speltherapie, beeldende therapie, muziektherapie, danstherapie, dramatherapie, tuintherapie en psychomotorische therapie. Dat laatste is therapie op basis van lichaamsbeweging.

Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen.

Speltherapie is geschikt voor kinderen met psychosociale problemen, dus niet alleen voor kinderen met een beperking. Speltherapie kan helpen bij emotionele problemen, bij het verwerken van traumatische ervaringen of bij sociale problemen.

Haptotherapie

Haptonomie is de leer van het gevoel en het gevoelsleven in het dagelijks leven. Haptotherapie is erop gericht mensen in contact te brengen met hun gevoel. Het gaat dan bijv. over voelen, tasten, aanraken en contact met andere mensen. Kinderen met een beperking maken vaak op een andere manier contact dan we gewend zijn. Een haptotherapeut kan helpen om het contact met uw kind te verbeteren. Aanraken met de handen is daarbij belangrijk, omdat het de meest directe vorm van communicatie is.

Er zijn gespecialiseerde haptotherapeuten. Haptonomie kan ook worden ingezet door andere behandelaren. Bijvoorbeeld een fysiotherapeut die op haptonomische basis werkt.

Behandelingen en therapieën voor kinderen met een meervoudige beperking

Er zijn veel verschillende behandelmethoden, therapieën en ontspanningsmethoden waar uw kind iets aan kan hebben. Op de website van EMB Nederland vindt u een overzicht van mogelijkheden. EMB Nederland is de vereniging van mensen met een ernstige meervoudige beperking en hun naasten. Een uitgebreid overzicht vindt u ook in het ouderhandboek MCG, dat u via de website van EMB Nederland kunt bekijken.

U kunt ook de algemene tips over behandeling en therapie voor kinderen met een meervoudige beperking van EMB Nederland eens lezen.

Door een hulpverlener of zelf doen

Veel therapieën voor kinderen met een meervoudige beperking kunnen gegeven worden door bijv. een fysiotherapeut, ergotherapeut, oefentherapeut, logopedist of andere hulpverlener. Voor sommige behandelmethodes kunt u ook zelf een cursus volgen, zodat u de behandeling kunt combineren met de dagelijkse verzorging thuis. Dit geldt bijvoorbeeld voor Saito Ritmiek en Shantalamassage. U kunt eens navragen bij uw arts of therapeut of zij hiervoor nog tips hebben.

Hulpaanbod

Logopedie

Ergotherapie

behandelingen en adviezen

Is een ergotherapiepraktijk die zich richt op het behandelen van...

Ergotherapie voor volwassenen

Wanneer de ergotherapeut ingeschakeld word verzamelt deze eerst...

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een specialisatie binnen de reguliere...

Kinderergotherapie

behandelingen en adviezen

Is een ergotherapiepraktijk die zich richt op het behandelen van...

Ergotherapie in de eerste lijn

Ergotherapie leert u omgaan met de gevolgen van een langdurige...

Oefentherapie Cesar-Mensendieck

Vaktherapie

Psychomotorische therapie

Doel van deze therapie is een proces op gang brengen dat leidt tot...

Therapie

Voor cliënten met emotionele en psychosociale problemen biedt...

Therapie

Voor cliënten met emotionele en psychosociale problemen biedt...

Organisaties

Kinderfysiotherapeut

FysiomX Fysiotherapie - Boschweg

 045-56 50 585 fysiomx.nlBoschweg 46361CWNuth

Fysiotherapie & Fysiofitness Eurelings

 045-57 78 608 eurelingsfysiotherapie.nlKlein Haasdal 46333AKSchimmert

Fysiotherapie Leunissen Hulsberg

 045-40 55 770 fysioleunissen.nlParallelweg-Zuid 756336VRHulsberg

Logopedist

Logopedie Ramona ter Heide

 06-14 30 04 60Dorpstraat 316438JSOirsbeek

De Springveer

 045-52 45 687 logopediedespringveer.nlBurg. Starmansstraat 156361BENuth

Logopediepraktijk Logocura - Logopedie Hulsberg

 045-40 51 888 logocura.nlSchoolstraat 86336ARHulsberg

Kinderergotherapeut

Ergotherapie Schiphorst - Locatie Beekdaelen

 06-38 54 13 37Dorpstraat 636438JTOirsbeek

Ergotherapie Leunissen - FysioMx

 06-11 21 88 12 ergotherapieleunissen.nlBoschweg 46361CWNuth

Kinderergotherapie Beekdaelen

 06-51 37 45 07 kinderergotherapie-beekdaelen.nlHoofdstraat 396436CBAmstenrade

Haptotherapeut

Fysiotherapie en Haptotherapie

 046-44 32 782 haptotherapie-limburg.nlSleijerweg 176174RWSweikhuizen

Praktijk Dominique Bessems

 06-45 43 67 50 praktijkdominiquebessems.nlOnderste Puth 1056155LRPuth

Vaktherapeut

Kindertherapeuticum

 030-25 11 800 kindertherapeuticum.nlStationslaan 43701EPZeist

InZicht Speltherapie & Gezinsbegeleiding -...

 06-46 26 51 01 inzichtspeltherapie.nlPeter Treckpoelstraat 56191VJBeek Lb