Soms is het niet mogelijk dat een kind thuis blijft wonen. Uw kind kan dan (tijdelijk) terecht in een pleeggezin, een jeugdzorginstelling of een instelling voor gehandicaptenzorg. Er zijn verschillende woonmogelijkheden waar uw kind korte of langere tijd kan verblijven. Dit is meestal een vorm van jeugdhulp met verblijf.

Pleeggezin

In een pleeggezin woont een kind voor kortere of langere tijd bij pleegouders. Pleegouders zijn mensen die een kind in huis opnemen dat niet thuis kan wonen. Soms is de pleegzorg maar voor een korte periode nodig. Maar het kan ook langer duren. Het kan ook dat een kind in deeltijdpleegzorg woont. Het gaat dan bijvoorbeeld alleen in de weekenden en vakanties naar het pleeggezin.

Leef- of behandelgroep

In een leef- of behandelgroep bij een jeugdzorginstelling krijgen de kinderen en jongeren 24-uur per dag begeleiding en ondersteuning. In deze stabiele omgeving kunnen ze tot rust komen en zich ontwikkelen.

Wanneer de situatie is verbeterd wordt er gekeken of het kind weer naar huis kan of kan doorstromen naar een andere woonvorm. Het is ook mogelijk dat uw kind deels in de instelling woont en deels thuis.

Gezinshuis

Een gezinshuis is een woonvorm die zoveel mogelijk lijkt op een echt gezin. Gezinshuizen zijn kleinschalig en hebben een huiselijke sfeer. Er zijn twee gezinsouders, vaak een echtpaar, en er wonen meestal 3 tot 6 kinderen in het gezinshuis. Dit biedt een stabiele omgeving met veel aandacht voor de ontwikkeling van het kind.

Kortdurende opvang

Misschien zoekt u een plek waar uw kind enkele weken of maanden kan wonen. Bijvoorbeeld als uw kind wacht op een plek in een instelling. Er zijn gehandicapteninstellingen die hiervoor kortdurende opvang bieden. Soms heet dit een kortverblijfhuis. Hier is professionele zorg en begeleiding aanwezig. Uw kind woont er en krijgt de ondersteuning die het nodig heeft.

Crisisopvang

Kunt u de zorg voor uw kind thuis niet meer aan en is er snel een oplossing nodig? Dan kan uw kind terecht in de crisisopvang. Uw kind gaat dan een tijdje in een crisispleeggezin of in een instelling wonen. Dit kan ook een kortverblijfhuis zijn. Meestal duurt de crisisopvang 2 tot 6 weken.

Neem hiervoor contact op met de afdeling Sociaal of uw huisarts. Zij kunnen u doorverwijzen naar crisisopvang.

Hulpaanbod

Crisisopvang voor kinderen en jongeren

Crisis-, spoed- en calamiteitenopvang

Een verstandelijke / lichamelijke beperking (LVG, LG, VG) en / of...

Crisis-, spoed- en calamiteitenopvang

Een verstandelijke / lichamelijke beperking (LVG, LG, VG) en / of...

Acute hulp

Onze hulp bestaat uit Crisis pleegzorg, Crisis hulpverlening...

Organisaties

Jeugdhulpinstelling met woonvorm

ZIJN. in zorg - Maastricht

 Pater Kustersweg 246267NLCadier en Keer

Talent BV - Gronsveld

 043-40 83 063 talentonline.nlKampweg 376247ARGronsveld

Jeugdhulpinstelling

Take your time out bv

 06-22 36 86 03 takeyourtimeout.nlSt. Remigiusstraat 16333CWSchimmert

Kracht in Zorg

 046-20 31 515 krachtinzorg.nlRaadhuisplein 76436BWAmstenrade

Begeleiding met 4 poten

 06-12 67 83 92 begeleidingmet4poten.nlMaar 166454AMJabeek

Gehandicaptenzorg

Co-Coon B.V.

 045-71 16 285 co-coon.nlDe Ping 366361ASNuth

Stichting Radar - Team Beekdaelen

 088-35 05 088 Pastorijstraat 46361AENuth

Stichting NOVIzorg - Positive Fit

 045-23 10 310 Parkstraat 46466BAKerkrade

Vergelijk hulpaanbod