Heeft u of uw kind ondersteuning nodig op het gebied van opgroeien en opvoeden, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Sociaal.

Jeugdhulp is in principe voor kinderen tot 18 jaar. Jeugdhulp kán doorlopen tot maximaal het 23ste levensjaar, wanneer de hulp niet onder een ander wettelijk kader valt.

Aanvragen jeugdhulp

Vindt u, ondanks de uitgebreide informatie op deze website, geen antwoord op uw vraag omdat uw vraag zeer persoonlijk is of een situatie is te ingewikkeld. Dan heeft u 3 mogelijkheden:

We ondersteunen u zo goed mogelijk. Als het nodig is maken we een afspraak.

Verwijzing van een arts of specialist

Een jeugdarts of specialist kan uw kind ook doorverwijzen voor jeugdhulp. U hoeft het dan niet meer te regelen via de gemeente. U kunt rechtstreeks bij een aanbieder van jeugdhulp terecht. Deze organisatie moet dan wel een contract hebben met de gemeente. Is er zorg nodig van een aanbieder zonder contract, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Sociaal. Mogelijk kunt u deze zorg inkopen met een pgb.

Zorg in natura of pgb

Besluit de gemeente dat uw kind recht heeft op jeugdhulp, dan kunt u gebruik maken van de zorg die door de gemeente is ingekocht. de afdeling Sociaal kan u vertellen welke zorg dat is.

Is deze zorg niet geschikt, dan kunt u een persoonsgebonden budget aanvragen voor uw kind.

Cliëntondersteuning

U kunt eventueel hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner bij het regelen en aanvragen van jeugdhulp. Een cliëntondersteuner weet welke mogelijkheden er zijn en helpt u om de weg te vinden in zorg en hulp.

Vormen jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor verschillende vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld:

  • advies bij opvoedproblemen
  • begeleiding thuis aan gezinnen bij diverse problemen
  • pleegzorg
  • hulp bij psychische problemen en gedragsproblemen
  • wonen of logeren in een jeugdinstelling
  • hulp voor jeugdigen met een beperking (participatie, zelfredzaamheid)

Voor een overzicht van alle vormen van jeugdhulp waar de gemeente verantwoordelijk voor is, kunt u kijken op Rijksoverheid.nl. Wilt u weten wat voor hulp er mogelijk is in uw situatie, neem dan contact op met de afdeling Sociaal.

Ernstige ziekte of zware en langdurige beperking

Bij ernstig zieke kinderen of kinderen met zware beperkingen kan het ook zijn dat de hulp onder een andere zorgwet valt. Heeft een kind langdurig, 24 uur per dag zorg en toezicht nodig? Dan valt dit onder de Wet langdurige zorg (Wlz). En verpleging voor kinderen valt bijvoorbeeld onder de Zorgverzekeringswet.

Weet u niet welke instantie verantwoordelijk is voor de zorg en hulp aan uw kind? Leg uw vraag voor aan het Juiste Loket.

Jeugdhulp en persoonsgegevens

Voor de uitvoering van onze taken op het gebied van jeugdhulp zijn wij als gemeente verplicht gegevens van jeugdigen en hun ouders te verzamelen, gebruiken en vast te leggen in een cliëntdossier. De gemeente Beekdaelen gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens. Daarover hebben wij afspraken gemaakt. Niet alleen intern, maar ook met de partijen met wie wij samenwerken. Wij houden ons daarbij aan de wetgeving die voor jeugdhulp geldt, zoals de Jeugdwet en de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

In de informatiefolder (DOCX, 32,9 kB) vindt u de afspraken die wij hebben gemaakt: hoe verwerken wij uw gegevens, welke rechten heeft u en hoe kunt u gebruik maken van deze rechten?

Vergelijk hulpaanbod