Beweegdaelen

We maken van het groene Beekdaelen de plek waar iedereen de kans krijgt om een gezonde en vitale leefstijl te ontwikkelen. Samen met inwoners, verenigingen, ondernemers en maatschappelijke partners stimuleren we de totstandkoming van een zo gezond mogelijke omgeving. Samen komen we in beweging, letterlijk en figuurlijk!

Beekdaelen is in beweging. Iedereen kan meedoen aan sport, bewegen en cultuur. Het team van Beweegdaelen zorgt samen met Negen, Ecsplore, JOGG, GGD en MEE dat jong en oud in beweging komt. Samen bieden we inwoners de kans op een vitaal en gelukkig leven!.

Jeugd

Zo zorgen we voor een gezonde en actieve basis voor de kinderen in Beekdaelen. Sport en bewegen is gezond en zorgt voor plezier. Maar dat niet alleen, sport en bewegen draagt ook bij aan het ontwikkelen van talent.

Meer informatie over Beweegdaelen vindt u hier:

Vergelijk hulpaanbod