In uw gemeente en bij u in de buurt zijn organisaties en instellingen die van alles organiseren.

Leuke activiteiten bij u in de buurt vindt u bijvoorbeeld in het buurtcentrum, de wijkvereniging of het Multifunctioneel centrum (MFC). Scholen en speeltuinverenigingen organiseren cursussen en activiteiten voor kinderen.

Meedoen!

Er zijn vaak activiteiten voor bepaalde groepen. Bijvoorbeeld voor ouderen, jongeren of voor vrouwen met een migratieachtergrond. Misschien zit er iets bij wat goed bij u past. Er zijn ook activiteiten voor álle buurtgenoten. Bijvoorbeeld met elkaar eten of een buurtbarbecue.

Meedoen betekent een hoop gezelligheid en misschien leert u ook nieuwe mensen kennen.

Meehelpen

Natuurlijk zijn er vrijwilligers nodig om die activiteiten te organiseren. Als u dat leuk lijkt om te doen, kunt u gewoon binnenlopen op het moment dat het buurtcentrum of wijkgebouw open is en vragen wat de mogelijkheden zijn.

Houd Beekdaelen Schoon

Helaas hebben we ook in ons mooie Beekdaelen te maken met zwerfafval. Een deel ervan wordt opgeruimd door de gemeente. Beekdaelen is echter zo uitgestrekt en heeft zo veel bos, weiden en bermen, dat het voor de gemeente onmogelijk is om alle zwerfafval te vinden en op te ruimen. Hulp van inwoners is dan ook van harte welkom en waarderen we zeer. We ondersteunen inwoners die willen helpen met hesjes, prikkers, vuilzakken, handschoenen én een vrijwilligersverzekering.

Er bestaan er binnen Beekdaelen al enkele burgerinitiatieven, die regelmatig helpen om het zwerfaval in de directe, eigen leefomgeving op te ruimen. Zoals bijvoorbeeld in Hulsberg en in Thull.

Met ‘Houd Beekdaelen Schoon’ willen we dit graag uitbreiden over alle dorpen en gehuchten.

Doet u ook mee?

  • Alle beetjes helpen! Maakt u dagelijks of regelmatig een wandeling, bijvoorbeeld met uw hond? Raap het zwerfafval dat u tegenkomt dan op en gooi het thuis in de container.
  • Sluit u aan bij een bestaand initiatief van inwoners in uw dorp, die regelmatig samen zwerfafval opruimen.
  • Bestaat in uw dorp nog geen initiatief maar kent u wel meerdere buurtgenoten die dit graag zouden willen? Zet dan een eigen initiatief op. U bepaalt zelf hoe vaak u een opruimactie organiseert en wanneer. U kunt er ook voor kiezen om mee toe doen tijdens de landelijke Opschoondag op 21 maart 2020.

Hulp bij het opzetten van een eigen opruimactie

Jos Lemans en Peter Erkens van de groep ‘Houd Hulsberg schoon’ vertellen u graag hoe ze de opruimacties in Hulsberg regelen, hoeveel tijd het kost, waar u op moet letten en hoe u het benodigde materiaal regelt met de gemeente. Stuur een e-mail naar houdbeekdaelenschoon@beekdaelen.nl (let op: mailadres is nog in de maak; zal een dezer dagen bruikbaar zijn) met uw naam, woonplaats en telefoonnummer, en wij sturen uw e-mail aan hen door. Jos of Peter neemt vervolgens contact met u op.

Lees hier de ervaringen met de opruimacties in Hulsberg en in Thull. (DOC, 32,5 kB)

De gemeente faciliteert

Heeft u voldoende buurtgenoten gemobiliseerd en heeft u een datum voor de opruimingsactie geprikt? Stuur dan tijdig (uiterlijk drie á vier weken voor de opruimactie) een e-mail naar houdbeekdaelenschoon@beekdaelen.nl (let op: mailadres is nog in de maak; zal een dezer dagen bruikbaar zijn). U ontvangt dan de contactgegevens van onze rayonopzichter in uw buurt. Bij hem bestelt u vervolgens het benodigde materiaal (prikkers, hesjes, vuilniszakken e.d.) en maakt u afspraken over levering van de materialen en het ophalen van het verzamelde afval.

Vrijwilligersverzekering

Gaat u als groep op pad, dan is het belangrijk dat iedereen een hesje aantrekt. Zo is iedereen zichtbaar èn verzekerd via de vrijwilligersverzekering van de gemeente. Lees hier meer over de vrijwilligersverzekering.

Hulpaanbod

Ouderensoos

Café Pleisterplaats

*Café Pleisterplaats Jaren geleden is in onze parochie...

Kaartmiddag of -avond

Activiteiten algemeen

Wandelingen

Wandelingen eventueel gecombineerd met een brunch of barbecue

Kopie van Activiteit ouderen

Ouderenvereniging Jabeek organiseert 1 keer per maand een...

Turnsport

Turnen voor jongens/heren en meisjes/dames

Organisaties

Wijk- of buurtcentrum

MFC Oirsbeek

 046-43 97 616 deoirsprong.nlIn de Pollack 66438GGOirsbeek

Danscentrum Weisscher

 045-52 53 388 danscentrumweisscher.nlVaesrade 586361HHNuth

Stichting Gemeenschapshuis Schimmert - 't...

 045-40 42 504 bieoss.nlOranjeplein 106333BDSchimmert

Wijk- of buurtvereniging

Stichting Speelvoorzieningen kern Nuth

 06-30 57 70 34 speeltuin-toreke.nlDonatusstraat 2016361TPNuth

Buurtvereniging de Gijselaars

 046-44 25 113De Gyselaar 396436ASAmstenrade

Buurtvereniging Hauverwaegs

 06-38 58 32 06 hauverwaegs.nlBergstraat 196174RNSweikhuizen

MGC. Zicht Nirve

 045-52 41 485Molenveld 306361EPNuth

Historie Schinnen

 046-44 33 367 historie-schinnen.nlBurgemeester Pijlsstraat 16365CGSchinnen

Toneelvereniging Voor ' T Voetlicht

 toneelputh.nlKerkweg 326155KNPuth

Speeltuin

Speeltuin 't Wipke - Speeltuin het Wipke

 speeltuinhetwipke.nlBurgemeester Gubbelsstraat 6438HDOirsbeek

Stichting Speelvoorzieningen kern Nuth

 06-30 57 70 34 speeltuin-toreke.nlDonatusstraat 2016361TPNuth