Menu

De buurt

Over actief zijn in de buurt. Tips om iets voor uw buren te betekenen. In het buurtcentrum wordt van alles georganiseerd en kunt u mensen ontmoeten.

Burenhulp

Hulp van de buren of aan de buren. Wat u kunt doen als u zich zorgen maakt over een buur.

Ondersteuning voor burgerinitiatieven

Informatie voor het aanvragen van (geldelijke) ondersteuning voor burgerinitiatieven.

Beoordeling ondersteuningsverzoeken burgerinitiatieven

Een groep onafhankelijke enthousiaste burgers die de ondersteuningsvragen van burgerinitiatieven beoordelen

Het buurtcentrum of de wijkvereniging

Buurtactiviteiten vindt u bij de wijkvereniging of in het buurtcentrum. U kunt eens binnenlopen en vragen of u mee kunt helpen bij de organisatie.