Samen maken we Beekdaelen!

In Beekdaelen hebben we hart voor de samenleving. ‘Samen leven’ betekent dat we oog hebben voor elkaar en elkaar helpen. En dat iedereen kan deelnemen aan onze samenleving. Inwoners hebben vaak goede ideeën over hoe zij dit samen zelf kunnen regelen.Heeft u ook een goed idee om het ‘samen leven’ en de leefbaarheid in uw buurt te verbeteren en wilt u met dit idee aan de slag? Wij helpen u graag op weg met een eenmalige financiële bijdrage.

Financiële ondersteuning voor burgerinitiatieven

Bij burgerinitiatieven kunt u denken aan het organiseren van een activiteit in uw buurt of het organiseren van burenhulp. Het maakt daarbij niet uit of het om een eenmalige activiteit gaat of om een opstart van een vaker terugkerende activiteit.

Zo vraagt u de financiële bijdrage aan

Print het aanvraagformulier (Pdf), vul het volledig in en:

 • geef het af bij de balie van een van de gemeentehuizen in Gemeente Beekdaelen, of
 • stuur het per post naar Gemeente Beekdaelen, t.a.v. Michelle Sloen, Postbus 22000, 6360 AA Nuth.

U kunt ook online een aanvraag indienen: Ga naar het online aanvraagformulier financiële bijdrage burgerinitiatieven.

Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u van ons een bevestiging.

Beoordeling van uw aanvraag

Uw aanvraag wordt beoordeeld door de Burgerinitiatieftafel. Dit is een onafhankelijke en enthousiaste groep inwoners uit onze gemeente. Zo betrekt gemeente Beekdaelen haar inwoners bij het beoordelen van burgerinitiatieven.

De Burgerinitiatieftafel toetst uw aanvraag aan de uitgangspunten van de Regeling Ondersteuning Burgerinitiatieven Beekdaelen. Over aanvragen tot € 10.000 beslist de Burgerinitiatieftafel zelf. Over aanvragen vanaf € 10.000 adviseert de Burgerinitiatieftafel en beslist het College van B&W.

Wilt u meer weten over de Burgerinitiatieftafel, de ingediende aanvragen en genomen besluiten?

Lees dan verder hieronder in de paragraaf over De Burgerinitiatieftafel

Heeft u vragen over de financiële ondersteuning voor burgerinitiatieven?

Neemt u dan contact op met Michelle Sloen via m.sloen@beekdaelen.nl of 088-4502210.

De Burgerinitiatieftafel

De gemeente ontvangt regelmatig ondersteuningsverzoeken voor burgerinitiatieven. Deze worden beoordeeld door de Burgerinitiatieftafel.

De Burgerinitiatieftafel is opgericht vanuit de gedachte dat de gemeente haar inwoners meer wil betrekken bij maatschappelijke vraagstukken en de beoordeling van burgerinitiatieven. De Burgerinitiatieftafel bestaat uit een enthousiaste groep van 12 inwoners uit verschillende kernen uit Beekdaelen en komt ongeveer 4 keer per jaar bijeen.

De Burgerinitiatieftafel:

 • beoordeelt onafhankelijk en belangeloos ondersteuningsverzoeken van initiatieven uit de samenleving op hun maatschappelijke waarde en de mate waarin ze een bijdrage leveren aan de participatie van alle inwoners aan de samenleving;
 • bepaalt op basis van deze beoordeling of er ondersteuning geboden kan worden en zo ja in welke vorm (financieel, faciliterend).

Het doel van de Burgerinitiatieftafel is daarnaast het tot stand brengen van verbindingen tussen de verschillende initiatieven. Verder is de Burgerinitiatieftafel een creatieve denktank, die zelf nieuwe initiatieven kan stimuleren en de gemeente kan adviseren ten aanzien van maatschappelijke vraagstukken.

Tot een bedrag van € 10.000,- kan de Burgerinitiatieftafel zelfstandig toekenningen doen aan initiatieven. Bij ondersteuningsaanvragen boven de € 10.000,- heeft de tafel een adviserende rol en neemt het college van burgemeester en wethouders formeel een besluit.
Voor 2019 is een totaalbudget beschikbaar van € 38.000,-.

Vergaderdata en besluitenlijst

Vergaderdata 2021 volgen!

De ingediende verzoeken en genomen besluiten vindt u in de besluitenlijst (PDF, 224,4 kB).

Nieuwe leden gezocht voor de Burgerinitiatieftafel

De Burgerinitiatieftafel kan nog versterking gebruiken. Wij zijn dan ook op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die:

 • onze gemeente een warm hart toedragen en iets willen betekenen voor de samenleving;
 • wonen in de gemeente Beekdaelen;
 • creatief zijn en buiten de gebaande paden kunnen denken;
 • niet gebonden zijn aan (de belangen van) een bepaalde achterban;
 • een brede visie hebben op de Beekdaelense samenleving;
 • oog en oor hebben voor signalen uit de samenleving en deze kunnen vertalen naar concrete adviezen;
 • ervan houden om in teamverband te werken;
 • als enthousiaste ambassadeurs van het nieuwe werken mensen kunnen stimuleren en verbinden.

Heeft u interesse om mee te doen? Meld u dan aan bij Michelle Sloen van de afdeling Sociaal via m.sloen@beekdaelen.nl of 088-4502210. Bij haar kunt u ook terecht voor overige informatie over de Burgerinitiatieftafel.

Ook interessant

Heeft u een goed idee voor een burgerinitiatief en wilt u met dit idee aan de slag? Ga dan naar de informatie over het indienen van een ondersteuningsverzoek.

Als u het lastig vindt om zelf op zoek te gaan naar leuke activiteiten of om daar voor het eerst in uw eentje naar toe te gaan, kunnen anderen u misschien helpen.

Adviezen van anderen

Er zijn altijd mensen in uw nabijheid die u willen helpen. Misschien kennen zij iemand die bijvoorbeeld ook naar het buurtcentrum gaat. Of weten zij een leuke cursus voor u.

Vraagt u maar eens aan anderen wat zij denken dat een geschikte activiteit voor u is. Misschien komen zij op een idee waar u zelf nog niet aan gedacht had. Mensen die al wat langer in uw omgeving wonen, weten wat er mogelijk is.

Meegaan met een ander

Is een vriend of vriendin al lid van een vereniging of organisatie, dan kan diegene u misschien introduceren of eens meenemen naar een bijeenkomst of een activiteit.

Iemand meevragen

Vindt u het niet leuk om de alleen naar een activiteit te gaan? Vraag dan iemand om met u mee te gaan. meegaat. Samen gaan met iemand die uw belangstelling deelt is veel leuker.

In de buurt

Ontmoetingscentra, buurthuizen en ouderencafés organiseren vaak van alles. Daar kunt u gebruik van maken.

U kunt ook helpen met het organiseren van activiteiten. Bijvoorbeeld een buurtbarbecue of een spelletjesmiddag.

Lid worden

Lid worden van een club of deelnemen aan activiteiten kan u veel plezier geven, en ook veel nieuwe contacten opleveren.

Ouderenadviseur

U kunt ook bij de ouderenadviseur terecht voor tips en vragen over activiteiten in de buurt.

De ouderenadviseur biedt verder ook hulp en ondersteuning bij vragen en problemen.

Hulpaanbod

Ouderenadvies

Ontwikkeling van vrouwen

Zijactief is een vereniging voor vrouwen, gemiddelde leeftijd is...

Advies Instructie en Voorlichting

Bij gespecialiseerde thuisbegeleiding krijgt u praktische...

Vrijwillige ouderenadviseur

Advies van een vrijwillige ouderenadviseur

De ouderenadviseur (VOA) is er om uw vragen te beantwoorden en...

Computercursus

Cursus werken met de e-overheid, digisterker

Cursus werken met de e-overheid, digisterker

COGMED, werkgeheugen training

De Cogmed Werkgeheugen Training is een wetenschappelijk bewezen...

Verbeteren van uw “zelfredzaamheid”

NOVIzorg biedt zorg aan mensen met een beperking, ondersteunt de...

Agenda

Recreatieve activiteiten voor senioren

3MAA

Café Pleisterplaats

*Café Pleisterplaats Jaren geleden is in onze parochie de ontmoetingsgroep voor mensen die in rouw waren begonnen. Café Pleisterplaats is een nieuwe start. De KBO sluit hier graag...

Organisaties

Adviespunt of opbouwwerk met ouderenadviseurs

Wijk- of buurtcentrum

MFC de Oirsprong

 046-43 97 616 deoirsprong.nlIn de Pollack 66438GGOirsbeek

Stichting Beheer Koeteleboet

 046-44 23 146De Gyselaar 556436ATAmstenrade

Hoeskamer Arensgenhout

 045-40 52 319 hoeskamerarensgenhout.nlDiepestraat 66336VWHulsberg

Wijk- of buurtvereniging

Stichting Speelvoorzieningen kern Nuth

 06-30 57 70 34 speeltuin-toreke.nlDonatusstraat 2016361TPNuth

Culturele Vereniging Oirsbeek

 06-10 98 25 25Grachtstraat 16438HLOirsbeek

Carnavalsvereniging "De Pötters".

 046-82 00 210 cvdepotters.nlKerkweg 326155KNPuth

Vergelijk hulpaanbod